In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 07/05/2024

Còn 14:33:18 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 7-5-13-12-6-15-10-8LT
12317
G.Nhất
81118
G.Nhì
75679
55486
G.Ba
53640
11641
98550
51697
35757
58353
G.Tư
4876
8039
6393
9366
G.Năm
1073
9098
6376
6149
3473
0458
G.Sáu
004
560
330
G.Bảy
28
17
01
22

Quảng Ninh - 07/05/24

0123456789
3640
8550
560
330
1641
01
22
8353
6393
1073
3473
004
5486
4876
9366
6376
1697
5757
17
2317
1118
9098
0458
28
5679
8039
6149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K19-T5
100N
74
200N
510
400N
5498
2472
2610
1TR
9812
3TR
62580
90933
04066
72333
12593
54722
02735
10TR
88200
68987
15TR
82587
30TR
44619
2TỶ
991172

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 07/05/24

000 5
119 12 10 10 666
222 772 72 74
333 33 35 887 87 80
4993 98

Bến Tre - 07/05/24

0123456789
510
2610
2580
8200
2472
9812
4722
1172
0933
2333
2593
74
2735
4066
8987
2587
5498
4619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5A
100N
16
200N
140
400N
3971
3637
2103
1TR
5260
3TR
14424
71925
36757
17590
30109
24112
40248
10TR
75599
40101
15TR
37500
30TR
77767
2TỶ
593227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 07/05/24

000 01 09 03 557
112 16 667 60
227 24 25 771
337 8
448 40 999 90

Vũng Tàu - 07/05/24

0123456789
140
5260
7590
7500
3971
0101
4112
2103
4424
1925
16
3637
6757
7767
3227
0248
0109
5599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T5-K1
100N
76
200N
121
400N
5624
2912
5815
1TR
6713
3TR
94599
46983
00035
06316
95426
02299
89144
10TR
06460
88039
15TR
30548
30TR
94875
2TỶ
650522

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 07/05/24

05
116 13 12 15 660
222 26 24 21 775 76
339 35 883
448 44 999 99

Bạc Liêu - 07/05/24

0123456789
6460
121
2912
0522
6713
6983
5624
9144
5815
0035
4875
76
6316
5426
0548
4599
2299
8039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
71
200N
748
400N
3133
4818
3417
1TR
4703
3TR
10608
17257
72774
29048
54117
56401
47406
10TR
78850
35802
15TR
84414
30TR
96522
2TỶ
138194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 07/05/24

002 08 01 06 03 550 57
114 17 18 17 6
222 774 71
333 8
448 48 994

Đắk Lắk - 07/05/24

0123456789
8850
71
6401
5802
6522
3133
4703
2774
4414
8194
7406
3417
7257
4117
748
4818
0608
9048
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
11
200N
505
400N
6994
3283
2190
1TR
6218
3TR
85544
84251
37910
49981
81130
10304
92204
10TR
44768
80111
15TR
70480
30TR
23655
2TỶ
951755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 07/05/24

004 04 05 555 55 51
111 10 18 11 668
27
330 880 81 83
444 994 90

Quảng Nam - 07/05/24

0123456789
2190
7910
1130
0480
11
4251
9981
0111
3283
6994
5544
0304
2204
505
3655
1755
6218
4768

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL