In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 02/06/2023

Xổ số hôm nay đã kết thúc » Xem thêm trang kết quả xổ số theo ngày!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 4-5-18-12-17-1-2-9SF
71963
G.Nhất
03825
G.Nhì
76720
67605
G.Ba
83562
75355
08354
71442
30105
41776
G.Tư
0619
8323
0185
4008
G.Năm
2134
7958
9097
7851
7373
7684
G.Sáu
307
353
763
G.Bảy
16
34
19
29

Hải Phòng - 02/06/23

0123456789
6720
7851
3562
1442
8323
7373
353
763
1963
8354
2134
7684
34
3825
7605
5355
0105
0185
1776
16
9097
307
4008
7958
0619
19
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL22
100N
16
200N
716
400N
0293
6388
9516
1TR
1626
3TR
79462
55647
97354
50492
22857
76349
05303
10TR
02751
86763
15TR
41892
30TR
31513
2TỶ
608610

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 02/06/23

003 551 54 57
110 13 16 16 16 663 62
226 7
3888
447 49 992 92 93

Vĩnh Long - 02/06/23

0123456789
8610
2751
9462
0492
1892
0293
5303
6763
1513
7354
16
716
9516
1626
5647
2857
6388
6349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06K22
100N
69
200N
417
400N
1863
1661
4769
1TR
3830
3TR
09764
85471
77777
52998
76877
02760
33896
10TR
40688
40021
15TR
00695
30TR
52325
2TỶ
291727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 02/06/23

05
117 664 60 63 61 69 69
227 25 21 771 77 77
330 888
4995 98 96

Bình Dương - 02/06/23

0123456789
3830
2760
1661
5471
0021
1863
9764
0695
2325
3896
417
7777
6877
1727
2998
0688
69
4769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV22
100N
55
200N
203
400N
2701
7555
6055
1TR
3529
3TR
27514
70617
84663
64069
02849
39341
84024
10TR
75272
79020
15TR
20114
30TR
49376
2TỶ
060152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 02/06/23

001 03 552 55 55 55
114 14 17 663 69
220 24 29 776 72
38
449 41 9

Trà Vinh - 02/06/23

0123456789
9020
2701
9341
5272
0152
203
4663
7514
4024
0114
55
7555
6055
9376
0617
3529
4069
2849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
07
200N
906
400N
0390
6600
9895
1TR
3974
3TR
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
10TR
51616
86666
15TR
28656
30TR
44300
2TỶ
316288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 02/06/23

000 04 00 00 06 07 556 58
116 666 65 68
2774
3888 87 87
4990 95

Gia Lai - 02/06/23

0123456789
0390
6600
4600
4300
3974
2204
9895
2865
906
1616
6666
8656
07
0687
9087
3258
1768
6288
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
01
200N
680
400N
7498
2178
9346
1TR
5023
3TR
09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
10TR
55511
14609
15TR
64054
30TR
60969
2TỶ
054076

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 02/06/23

009 01 01 554
111 669 63
224 24 23 776 70 78
3885 80
449 46 998

Ninh Thuận - 02/06/23

0123456789
680
1170
01
9101
5511
5023
3963
3324
7924
4054
4885
9346
4076
7498
2178
0849
4609
0969
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL