In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2D
100N
58
200N
414
400N
4676
8542
0254
1TR
1705
3TR
02101
49636
96928
93746
42309
94125
54072
10TR
89314
16511
15TR
97828
30TR
20998
2TỶ
957411

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 28/02/23

001 09 05 554 58
111 14 11 14 6
228 28 25 772 76
336 8
446 42 998

Vũng Tàu - 28/02/23

0123456789
2101
6511
7411
8542
4072
414
0254
9314
1705
4125
4676
9636
3746
58
6928
7828
0998
2309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2C
100N
74
200N
749
400N
3932
8730
6223
1TR
2049
3TR
05690
91956
50236
62048
42493
37750
30041
10TR
24544
87718
15TR
25566
30TR
35168
2TỶ
389786

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 21/02/23

0556 50
118 668 66
223 774
336 32 30 886
444 48 41 49 49 990 93

Vũng Tàu - 21/02/23

0123456789
8730
5690
7750
0041
3932
6223
2493
74
4544
1956
0236
5566
9786
2048
7718
5168
749
2049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2B
100N
60
200N
197
400N
0205
1148
6504
1TR
0468
3TR
81298
50270
64809
17101
00657
98111
39295
10TR
78814
97105
15TR
00185
30TR
37989
2TỶ
294553

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 14/02/23

005 09 01 05 04 553 57
114 11 668 60
2770
3889 85
448 998 95 97

Vũng Tàu - 14/02/23

0123456789
60
0270
7101
8111
4553
6504
8814
0205
9295
7105
0185
197
0657
1148
0468
1298
4809
7989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2A
100N
71
200N
084
400N
2465
4585
8431
1TR
1816
3TR
93087
23008
59401
82327
29343
69407
34354
10TR
04613
20610
15TR
19963
30TR
32461
2TỶ
988344

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 07/02/23

008 01 07 554
113 10 16 661 63 65
227 771
331 887 85 84
444 43 9

Vũng Tàu - 07/02/23

0123456789
0610
71
8431
9401
2461
9343
4613
9963
084
4354
8344
2465
4585
1816
3087
2327
9407
3008
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1E
100N
12
200N
681
400N
4409
2363
8962
1TR
4549
3TR
55361
36357
45001
74609
74031
63124
78477
10TR
64475
58055
15TR
45999
30TR
01558
2TỶ
566289

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 31/01/23

001 09 09 558 55 57
112 661 63 62
224 775 77
331 889 81
449 999

Vũng Tàu - 31/01/23

0123456789
681
5361
5001
4031
12
8962
2363
3124
4475
8055
6357
8477
1558
4409
4549
4609
5999
6289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1D
100N
75
200N
860
400N
2172
2192
5865
1TR
3128
3TR
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
10TR
53530
59288
15TR
56839
30TR
50420
2TỶ
790795

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 24/01/23

05
119 19 663 65 60
220 28 772 75
339 30 37 888
446 49 995 95 92

Vũng Tàu - 24/01/23

0123456789
860
3530
0420
2172
2192
1563
75
5865
4195
0795
5746
5937
3128
9288
1519
1419
1849
6839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1C
100N
83
200N
213
400N
4613
3754
7479
1TR
6487
3TR
01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265
10TR
29637
94124
15TR
39555
30TR
90950
2TỶ
171253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 17/01/23

006 09 553 50 55 51 54
113 13 665
224 20 779
337 887 83
441 995

Vũng Tàu - 17/01/23

0123456789
1620
0950
7551
9141
83
213
4613
1253
3754
4124
7295
2265
9555
1806
6487
9637
7479
0709
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL