In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Đang chờ xổ số Vĩnh Long lúc 16:10': 09/06/2023. Còn 10:10:37 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL10
100N
63
200N
781
400N
3892
9206
6990
1TR
6546
3TR
37688
90870
10654
23263
23540
36164
75686
10TR
84473
01768
15TR
10417
30TR
72674
2TỶ
171751

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 10/03/23

006 551 54
117 668 63 64 63
2774 73 70
3888 86 81
440 46 992 90

Vĩnh Long - 10/03/23

0123456789
6990
0870
3540
781
1751
3892
63
3263
4473
0654
6164
2674
9206
6546
5686
0417
7688
1768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL09
100N
63
200N
505
400N
1075
6643
7557
1TR
6301
3TR
24188
61461
68435
32079
88705
58694
84330
10TR
18060
41089
15TR
53855
30TR
11931
2TỶ
617002

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 03/03/23

002 05 01 05 555 57
1660 61 63
2779 75
331 35 30 889 88
443 994

Vĩnh Long - 03/03/23

0123456789
4330
8060
6301
1461
1931
7002
63
6643
8694
505
1075
8435
8705
3855
7557
4188
2079
1089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL08
100N
86
200N
954
400N
2354
8232
3906
1TR
6061
3TR
59224
66960
58499
46837
56125
51507
23885
10TR
96546
76573
15TR
11296
30TR
36266
2TỶ
850541

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 24/02/23

007 06 554 54
1666 60 61
224 25 773
337 32 885 86
441 46 996 99

Vĩnh Long - 24/02/23

0123456789
6960
6061
0541
8232
6573
954
2354
9224
6125
3885
86
3906
6546
1296
6266
6837
1507
8499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL07
100N
96
200N
727
400N
5165
5707
5124
1TR
6092
3TR
52004
28702
44518
13988
83713
46486
67165
10TR
62612
32619
15TR
78037
30TR
57688
2TỶ
452122

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 17/02/23

004 02 07 5
112 19 18 13 665 65
222 24 27 7
337 888 88 86
4992 96

Vĩnh Long - 17/02/23

0123456789
6092
8702
2612
2122
3713
5124
2004
5165
7165
96
6486
727
5707
8037
4518
3988
7688
2619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL06
100N
96
200N
406
400N
4026
8933
3368
1TR
2028
3TR
72669
73524
52977
40693
86866
29214
48256
10TR
09648
27105
15TR
43437
30TR
18484
2TỶ
465844

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 10/02/23

005 06 556
114 669 66 68
224 28 26 777
337 33 884
444 48 993 96

Vĩnh Long - 10/02/23

0123456789
8933
0693
3524
9214
8484
5844
7105
96
406
4026
6866
8256
2977
3437
3368
2028
9648
2669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL05
100N
39
200N
016
400N
3083
9567
4250
1TR
5794
3TR
57864
74877
30479
72508
41266
56146
07528
10TR
79184
15563
15TR
71320
30TR
32496
2TỶ
170217

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 03/02/23

008 550
117 16 663 64 66 67
220 28 777 79
339 884 83
446 996 94

Vĩnh Long - 03/02/23

0123456789
4250
1320
3083
5563
5794
7864
9184
016
1266
6146
2496
9567
4877
0217
2508
7528
39
0479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL04
100N
98
200N
978
400N
9228
3053
9514
1TR
2694
3TR
91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057
10TR
14392
45874
15TR
80817
30TR
81031
2TỶ
528265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 27/01/23

0552 57 53
117 14 665 65
228 774 75 78
331 8
447 44 45 992 94 98

Vĩnh Long - 27/01/23

0123456789
1031
3752
4392
3053
9514
2694
5644
5874
6375
3365
8545
8265
1447
3057
0817
98
978
9228
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL