In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/05/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV14
100N
57
200N
501
400N
0138
8365
4855
1TR
1587
3TR
90618
88286
15180
90339
13766
40157
09247
10TR
93508
17819
15TR
33188
30TR
28309
2TỶ
687319

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 05/04/24

009 08 01 557 55 57
119 19 18 666 65
27
339 38 888 86 80 87
447 9

Trà Vinh - 05/04/24

0123456789
5180
501
8365
4855
8286
3766
57
1587
0157
9247
0138
0618
3508
3188
0339
7819
8309
7319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV13
100N
99
200N
457
400N
5903
5521
4493
1TR
1580
3TR
16283
77152
87544
07747
57557
29021
54532
10TR
27094
42375
15TR
05410
30TR
05632
2TỶ
693262

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 29/03/24

003 552 57 57
110 662
221 21 775
332 32 883 80
444 47 994 93 99

Trà Vinh - 29/03/24

0123456789
1580
5410
5521
9021
7152
4532
5632
3262
5903
4493
6283
7544
7094
2375
457
7747
7557
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV12
100N
75
200N
748
400N
6259
2217
2720
1TR
4064
3TR
55614
65626
84162
26986
89162
20515
86181
10TR
26444
09081
15TR
30460
30TR
25391
2TỶ
427695

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 22/03/24

0559
114 15 17 660 62 62 64
226 20 775
3881 86 81
444 48 995 91

Trà Vinh - 22/03/24

0123456789
2720
0460
6181
9081
5391
4162
9162
4064
5614
6444
75
0515
7695
5626
6986
2217
748
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV11
100N
71
200N
762
400N
1373
9264
9945
1TR
6800
3TR
89372
83421
63197
11762
67033
91701
44626
10TR
76255
24271
15TR
16006
30TR
82194
2TỶ
828994

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 15/03/24

006 01 00 555
1662 64 62
221 26 771 72 73 71
333 8
445 994 94 97

Trà Vinh - 15/03/24

0123456789
6800
71
3421
1701
4271
762
9372
1762
1373
7033
9264
2194
8994
9945
6255
4626
6006
3197
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV10
100N
12
200N
453
400N
5978
2799
6568
1TR
3812
3TR
41952
04068
97354
75580
13048
92110
89850
10TR
04924
24188
15TR
18377
30TR
88683
2TỶ
569447

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 08/03/24

0552 54 50 53
110 12 12 668 68
224 777 78
3883 88 80
447 48 999

Trà Vinh - 08/03/24

0123456789
5580
2110
9850
12
3812
1952
453
8683
7354
4924
8377
9447
5978
6568
4068
3048
4188
2799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV09
100N
19
200N
739
400N
2577
6842
5653
1TR
2396
3TR
12250
51625
78572
13716
64133
55795
11747
10TR
54393
72165
15TR
98154
30TR
20799
2TỶ
047976

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/03/24

0554 50 53
116 19 665
225 776 72 77
333 39 8
447 42 999 93 95 96

Trà Vinh - 01/03/24

0123456789
2250
6842
8572
5653
4133
4393
8154
1625
5795
2165
2396
3716
7976
2577
1747
19
739
0799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV08
100N
50
200N
989
400N
8492
3155
4676
1TR
9372
3TR
42235
50792
96634
11529
29498
76820
90780
10TR
65707
76939
15TR
28173
30TR
15113
2TỶ
573170

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 23/02/24

007 555 50
113 6
229 20 770 73 72 76
339 35 34 880 89
4992 98 92

Trà Vinh - 23/02/24

0123456789
50
6820
0780
3170
8492
9372
0792
8173
5113
6634
3155
2235
4676
5707
9498
989
1529
6939

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL