In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Đang chờ xổ số Quảng Trị lúc 17:12': 01/06/2023. Còn 00:39:58 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
28
200N
246
400N
9091
5938
4574
1TR
9516
3TR
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
10TR
02396
68298
15TR
78005
30TR
07191
2TỶ
123573

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 12/05/22

005 555
116 6
228 773 79 74
338 33 38 880
445 46 991 96 98 92 91

Quảng Trị - 12/05/22

0123456789
5580
9091
7191
6392
5133
3573
4574
7155
1845
8005
246
9516
2396
28
5938
5038
8298
6079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
77
200N
994
400N
6437
2132
3758
1TR
5897
3TR
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
10TR
45545
71016
15TR
72421
30TR
94243
2TỶ
921538

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 05/05/22

009 558
116 663 62
221 770 77
338 37 32 883
443 45 46 43 997 94

Quảng Trị - 05/05/22

0123456789
7570
2421
2132
4362
5683
2363
8743
4243
994
5545
0346
1016
77
6437
5897
3758
1538
2809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
70
200N
807
400N
8890
3771
9950
1TR
8767
3TR
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
10TR
23589
77262
15TR
10028
30TR
17885
2TỶ
980724

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 28/04/22

009 07 556 50
113 12 662 67
224 28 770 71 70
3885 89
4992 99 90

Quảng Trị - 28/04/22

0123456789
70
8890
9950
5070
3771
9492
5312
7262
5213
0724
7885
3456
807
8767
0028
9899
7809
3589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
06
200N
627
400N
2376
3192
9174
1TR
6144
3TR
29943
25566
52934
69973
75988
35951
09138
10TR
21930
44698
15TR
32190
30TR
36733
2TỶ
792159

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 21/04/22

006 559 51
1666
227 773 76 74
333 30 34 38 888
443 44 990 98 92

Quảng Trị - 21/04/22

0123456789
1930
2190
5951
3192
9943
9973
6733
9174
6144
2934
06
2376
5566
627
5988
9138
4698
2159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
72
200N
768
400N
6559
1023
6621
1TR
3297
3TR
05186
63824
77952
13358
41664
68927
51661
10TR
88684
54165
15TR
86234
30TR
19286
2TỶ
218330

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/04/22

0552 58 59
1665 64 61 68
224 27 23 21 772
330 34 886 84 86
4997

Quảng Trị - 14/04/22

0123456789
8330
6621
1661
72
7952
1023
3824
1664
8684
6234
4165
5186
9286
3297
8927
768
3358
6559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
14
200N
684
400N
4573
7489
7757
1TR
6404
3TR
84911
01060
08992
59047
97888
79459
20818
10TR
30756
11620
15TR
01458
30TR
01125
2TỶ
401380

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 07/04/22

004 558 56 59 57
111 18 14 660
225 20 773
3880 88 89 84
447 992

Quảng Trị - 07/04/22

0123456789
1060
1620
1380
4911
8992
4573
14
684
6404
1125
0756
7757
9047
7888
0818
1458
7489
9459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
59
200N
108
400N
6073
8046
1348
1TR
3093
3TR
69223
14251
31341
90251
25550
74945
77758
10TR
87680
35728
15TR
87925
30TR
85239
2TỶ
568290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 31/03/22

008 551 51 50 58 59
16
225 28 23 773
339 880
441 45 46 48 990 93

Quảng Trị - 31/03/22

0123456789
5550
7680
8290
4251
1341
0251
6073
3093
9223
4945
7925
8046
108
1348
7758
5728
59
5239
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL