In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
13
200N
365
400N
3399
5773
7063
1TR
9369
3TR
77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
10TR
74548
30533
15TR
30839
30TR
74291
2TỶ
206361

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/03/23

0550 59
113 13 661 69 63 65
2773
339 33 35 8
448 991 90 91 93 99

Phú Yên - 13/03/23

0123456789
7990
6550
8791
4291
6361
13
5773
7063
6693
2313
0533
365
0935
4548
3399
9369
8259
0839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
77
200N
561
400N
4690
7236
9284
1TR
4336
3TR
72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
10TR
13242
16404
15TR
18397
30TR
91545
2TỶ
001078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/03/23

004 02 551
1661
220 28 778 77
336 36 881 84
445 42 45 49 997 90

Phú Yên - 06/03/23

0123456789
4690
3620
561
6581
9551
4202
3242
9284
6404
2745
1545
7236
4336
77
8397
2228
1078
7549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
77
200N
062
400N
3218
2488
1084
1TR
4215
3TR
36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973
10TR
99793
49509
15TR
31282
30TR
85142
2TỶ
605636

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 27/02/23

009 555
115 10 15 18 662
223 27 773 77
336 882 88 84
442 47 993

Phú Yên - 27/02/23

0123456789
7210
062
1282
5142
8223
7973
9793
1084
4215
6855
1615
5636
77
7027
9347
3218
2488
9509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
25
200N
999
400N
8519
2307
3499
1TR
8297
3TR
06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174
10TR
82364
03346
15TR
44747
30TR
23681
2TỶ
403234

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 20/02/23

007 554
113 19 664
221 25 773 74
334 881 86
447 46 997 97 99 99

Phú Yên - 20/02/23

0123456789
6221
3681
2073
2513
1954
9174
2364
3234
25
7886
3346
2307
8297
3397
4747
999
8519
3499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
10
200N
845
400N
9677
1203
2243
1TR
2514
3TR
67876
68406
34882
33184
13680
13230
49122
10TR
97919
37848
15TR
32424
30TR
57688
2TỶ
465072

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/02/23

006 03 5
119 14 10 6
224 22 772 76 77
330 888 82 84 80
448 43 45 9

Phú Yên - 13/02/23

0123456789
10
3680
3230
4882
9122
5072
1203
2243
2514
3184
2424
845
7876
8406
9677
7848
7688
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
75
200N
771
400N
1357
2198
1383
1TR
5550
3TR
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
10TR
03685
26691
15TR
96332
30TR
43431
2TỶ
697730

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/02/23

001 559 50 57
1667 68
223 26 771 75
330 31 32 38 885 83
4991 98

Phú Yên - 06/02/23

0123456789
5550
7730
771
1901
6691
3431
6332
1383
9723
75
3685
5226
1357
7667
2198
1868
1938
1859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
05
200N
038
400N
7380
4395
6413
1TR
2327
3TR
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
10TR
72308
37508
15TR
75896
30TR
44337
2TỶ
276645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/01/23

008 08 05 5
119 13 6
222 25 27 7
337 38 888 80
445 43 996 94 93 95

Phú Yên - 30/01/23

0123456789
7380
0322
6413
5093
7243
2894
05
4395
1125
6645
5896
2327
4337
038
0188
2308
7508
4619

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL