In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 10/02/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
78
200N
710
400N
7893
1923
4327
1TR
9998
3TR
52899
13238
74865
04566
20497
44192
81112
10TR
76558
98192
15TR
46938
30TR
15280
2TỶ
136847

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 04/11/22

0558
112 10 665 66
223 27 778
338 38 880
447 992 99 97 92 98 93

Ninh Thuận - 04/11/22

0123456789
710
5280
4192
1112
8192
7893
1923
4865
4566
4327
0497
6847
78
9998
3238
6558
6938
2899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
08
200N
160
400N
9530
4853
9393
1TR
5668
3TR
95213
95100
78449
93542
56387
69821
42517
10TR
96699
02111
15TR
61656
30TR
77447
2TỶ
132304

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 28/10/22

004 00 08 556 53
111 13 17 668 60
221 7
330 887
447 49 42 999 93

Ninh Thuận - 28/10/22

0123456789
160
9530
5100
9821
2111
3542
4853
9393
5213
2304
1656
6387
2517
7447
08
5668
8449
6699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
24
200N
411
400N
3032
8153
0991
1TR
5047
3TR
77180
89761
46841
75261
55025
93535
93257
10TR
59231
38946
15TR
07936
30TR
87825
2TỶ
997754

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 21/10/22

0554 57 53
111 661 61
225 25 24 7
336 31 35 32 880
446 41 47 991

Ninh Thuận - 21/10/22

0123456789
7180
411
0991
9761
6841
5261
9231
3032
8153
24
7754
5025
3535
7825
8946
7936
5047
3257
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
69
200N
170
400N
2748
9081
5368
1TR
0630
3TR
74319
46551
41930
95758
23839
19240
34317
10TR
04226
93593
15TR
53910
30TR
46016
2TỶ
749535

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 14/10/22

0551 58
116 10 19 17 668 69
226 770
335 30 39 30 881
440 48 993

Ninh Thuận - 14/10/22

0123456789
170
0630
1930
9240
3910
9081
6551
3593
9535
4226
6016
4317
2748
5368
5758
69
4319
3839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
76
200N
088
400N
7308
0323
0005
1TR
7502
3TR
58876
00460
63587
94804
63634
38633
29289
10TR
89439
39661
15TR
21355
30TR
61432
2TỶ
763134

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 07/10/22

004 02 08 05 555
1661 60
223 776 76
334 32 39 34 33 887 89 88
49

Ninh Thuận - 07/10/22

0123456789
0460
9661
7502
1432
0323
8633
4804
3634
3134
0005
1355
76
8876
3587
088
7308
9289
9439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
65
200N
048
400N
1589
9950
3631
1TR
4336
3TR
45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
10TR
23199
44773
15TR
78952
30TR
37623
2TỶ
816156

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 30/09/22

008 01 556 52 50
1669 66 65
223 773 75
336 31 885 89
448 999 92

Ninh Thuận - 30/09/22

0123456789
9950
3631
0701
1692
8952
4773
7623
65
7085
2675
4336
9766
6156
048
7108
1589
5369
3199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
92
200N
571
400N
9085
2565
5669
1TR
5609
3TR
34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
10TR
24786
93205
15TR
19219
30TR
07096
2TỶ
270160

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 23/09/22

005 00 09 5
119 14 660 65 69
221 771
339 31 35 886 85
445 996 92

Ninh Thuận - 23/09/22

0123456789
7100
0160
571
5831
7621
92
0214
9085
2565
0035
9445
3205
4786
7096
5669
5609
4439
9219
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL