In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K4
100N
04
200N
521
400N
1525
3803
8549
1TR
6313
3TR
61503
44861
35254
82602
92038
51487
19102
10TR
32842
50220
15TR
65484
30TR
56978
2TỶ
890591

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 22/03/23

003 02 02 03 04 554
113 661
220 25 21 778
338 884 87
442 49 991

Đồng Nai - 22/03/23

0123456789
0220
521
4861
0591
2602
9102
2842
3803
6313
1503
04
5254
5484
1525
1487
2038
6978
8549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K3
100N
65
200N
875
400N
9321
3914
5071
1TR
1775
3TR
35122
17537
53079
84764
12174
77218
61687
10TR
76804
61991
15TR
36787
30TR
76731
2TỶ
404158

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 15/03/23

004 558
118 14 664 65
222 21 779 74 75 71 75
331 37 887 87
4991

Đồng Nai - 15/03/23

0123456789
9321
5071
1991
6731
5122
3914
4764
2174
6804
65
875
1775
7537
1687
6787
7218
4158
3079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K2
100N
29
200N
185
400N
9415
0549
2173
1TR
8687
3TR
19110
72525
53940
43670
00483
49573
63501
10TR
83359
77322
15TR
67694
30TR
09376
2TỶ
385385

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 08/03/23

001 559
110 15 6
222 25 29 776 70 73 73
3885 83 87 85
440 49 994

Đồng Nai - 08/03/23

0123456789
9110
3940
3670
3501
7322
2173
0483
9573
7694
185
9415
2525
5385
9376
8687
29
0549
3359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K1
100N
60
200N
501
400N
8980
3618
5242
1TR
3292
3TR
18847
36883
72642
87425
32012
76552
54486
10TR
80065
66128
15TR
62377
30TR
06781
2TỶ
731066

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 01/03/23

001 552
112 18 666 65 60
228 25 777
3881 83 86 80
447 42 42 992

Đồng Nai - 01/03/23

0123456789
60
8980
501
6781
5242
3292
2642
2012
6552
6883
7425
0065
4486
1066
8847
2377
3618
6128
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K4
100N
76
200N
994
400N
8660
2388
8716
1TR
6801
3TR
01328
69346
52940
94393
14330
30575
98924
10TR
91666
72801
15TR
72350
30TR
10095
2TỶ
437472

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 22/02/23

001 01 550
116 666 60
228 24 772 75 76
330 888
446 40 995 93 94

Đồng Nai - 22/02/23

0123456789
8660
2940
4330
2350
6801
2801
7472
4393
994
8924
0575
0095
76
8716
9346
1666
2388
1328
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K3
100N
10
200N
009
400N
1377
3193
2459
1TR
0277
3TR
00896
10947
47850
83503
38605
91462
35109
10TR
30547
56185
15TR
53115
30TR
43531
2TỶ
760675

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 15/02/23

003 05 09 09 550 59
115 10 662
2775 77 77
331 885
447 47 996 93

Đồng Nai - 15/02/23

0123456789
10
7850
3531
1462
3193
3503
8605
6185
3115
0675
0896
1377
0277
0947
0547
009
2459
5109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K2
100N
53
200N
718
400N
5591
9164
8299
1TR
8095
3TR
09948
61413
00558
21067
59568
29878
57289
10TR
76904
37284
15TR
55445
30TR
86218
2TỶ
162164

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 08/02/23

004 558 53
118 13 18 664 67 68 64
2778
3884 89
445 48 995 91 99

Đồng Nai - 08/02/23

0123456789
5591
53
1413
9164
6904
7284
2164
8095
5445
1067
718
9948
0558
9568
9878
6218
8299
7289

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL