In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
47
200N
015
400N
5807
9180
5133
1TR
1799
3TR
10205
26667
64908
69378
20365
11354
82420
10TR
41043
66245
15TR
05902
30TR
69732
2TỶ
539125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 08/06/24

002 05 08 07 554
115 667 65
225 20 778
332 33 880
443 45 47 999

Đắk Nông - 08/06/24

0123456789
9180
2420
5902
9732
5133
1043
1354
015
0205
0365
6245
9125
47
5807
6667
4908
9378
1799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
200N
569
400N
1852
2668
5716
1TR
3733
3TR
83942
59728
29169
01697
80635
54313
76660
10TR
36740
25729
15TR
74152
30TR
02157
2TỶ
687059

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 01/06/24

0559 57 52 52
113 16 669 60 68 69
229 28 772
335 33 8
440 42 997

Đắk Nông - 01/06/24

0123456789
6660
6740
72
1852
3942
4152
3733
4313
0635
5716
1697
2157
2668
9728
569
9169
5729
7059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
84
200N
033
400N
7080
1757
6006
1TR
8286
3TR
61167
12217
62875
92445
43902
59322
73331
10TR
81761
44140
15TR
04421
30TR
81930
2TỶ
685962

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 25/05/24

002 06 557
117 662 61 67
221 22 775
330 31 33 886 80 84
440 45 9

Đắk Nông - 25/05/24

0123456789
7080
4140
1930
3331
1761
4421
3902
9322
5962
033
84
2875
2445
6006
8286
1757
1167
2217
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
38
200N
423
400N
6072
2295
4868
1TR
1466
3TR
43834
28565
18480
79952
58895
25702
08331
10TR
30492
71099
15TR
02033
30TR
30773
2TỶ
389600

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 18/05/24

000 02 552
1665 66 68
223 773 72
333 34 31 38 880
4992 99 95 95

Đắk Nông - 18/05/24

0123456789
8480
9600
8331
6072
9952
5702
0492
423
2033
0773
3834
2295
8565
8895
1466
38
4868
1099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
50
200N
050
400N
0933
6907
1338
1TR
8302
3TR
47260
61719
45636
88884
69092
60015
66053
10TR
08739
29967
15TR
07775
30TR
87716
2TỶ
796887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 11/05/24

002 07 553 50 50
116 19 15 667 60
2775
339 36 33 38 887 84
4992

Đắk Nông - 11/05/24

0123456789
50
050
7260
8302
9092
0933
6053
8884
0015
7775
5636
7716
6907
9967
6887
1338
1719
8739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
64
200N
417
400N
7744
7390
9555
1TR
7434
3TR
66828
85081
90821
88766
88687
66788
98517
10TR
25372
32080
15TR
06355
30TR
61288
2TỶ
159781

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 04/05/24

0555 55
117 17 666 64
228 21 772
334 881 88 80 81 87 88
444 990

Đắk Nông - 04/05/24

0123456789
7390
2080
5081
0821
9781
5372
64
7744
7434
9555
6355
8766
417
8687
8517
6828
6788
1288
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
55
200N
123
400N
4299
1039
1244
1TR
8396
3TR
65426
48804
12778
76897
58605
24382
55586
10TR
75064
23848
15TR
35656
30TR
50199
2TỶ
575240

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 27/04/24

004 05 556 55
1664
226 23 778
339 882 86
440 48 44 999 97 96 99

Đắk Nông - 27/04/24

0123456789
5240
4382
123
1244
8804
5064
55
8605
8396
5426
5586
5656
6897
2778
3848
4299
1039
0199

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL