In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
79
200N
392
400N
0721
1447
6298
1TR
3827
3TR
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
10TR
29561
29932
15TR
68189
30TR
11473
2TỶ
762976

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 23/05/23

0554
1661 67 69 63 64
221 27 21 776 73 79
332 889
444 47 998 92

Đắk Lắk - 23/05/23

0123456789
0721
1621
9561
392
9932
6263
1473
0544
7754
9164
2976
1447
3827
1367
6298
79
4969
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
10
200N
388
400N
2706
8791
6723
1TR
9879
3TR
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
10TR
70841
77548
15TR
47626
30TR
92326
2TỶ
290213

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 16/05/23

006 5
113 10 662 63
226 26 29 23 778 79
3885 88
441 48 994 90 91

Đắk Lắk - 16/05/23

0123456789
10
3290
8791
0841
1562
6723
4463
0213
3994
6285
2706
7626
2326
388
0678
7548
9879
9329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
78
200N
845
400N
2167
7345
6709
1TR
8999
3TR
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
10TR
33713
17203
15TR
27434
30TR
19127
2TỶ
982526

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 09/05/23

003 00 09 5
113 668 67
226 27 29 778 78
334 39 36 888
445 45 999

Đắk Lắk - 09/05/23

0123456789
5400
3713
7203
7434
845
7345
3736
2526
2167
9127
78
0678
2588
7268
6709
8999
0329
3839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
88
200N
607
400N
0723
0201
4673
1TR
8272
3TR
67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457
10TR
03965
24550
15TR
77451
30TR
75432
2TỶ
459567

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 02/05/23

001 07 551 50 57
1667 65
227 23 773 72 73
332 882 80 88
4991 94

Đắk Lắk - 02/05/23

0123456789
4280
4550
0201
3991
7451
8272
7182
5432
0723
4673
7773
9494
3965
607
1327
4457
9567
88
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
81
200N
345
400N
7632
9911
2963
1TR
8088
3TR
58960
58990
83991
71778
03822
49593
03681
10TR
40923
34029
15TR
19209
30TR
40542
2TỶ
505527

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 25/04/23

009 5
111 660 63
227 23 29 22 778
332 881 88 81
442 45 990 91 93

Đắk Lắk - 25/04/23

0123456789
8960
8990
81
9911
3991
3681
7632
3822
0542
2963
9593
0923
345
5527
8088
1778
4029
9209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
00
200N
558
400N
5371
4295
2961
1TR
1974
3TR
35416
51160
57667
06696
75824
39481
68175
10TR
34807
10566
15TR
56443
30TR
83177
2TỶ
332141

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 18/04/23

007 00 558
116 666 60 67 61
224 777 75 74 71
3881
441 43 996 95

Đắk Lắk - 18/04/23

0123456789
00
1160
5371
2961
9481
2141
6443
1974
5824
4295
8175
5416
6696
0566
7667
4807
3177
558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
61
200N
506
400N
0406
4176
0745
1TR
7719
3TR
68279
78609
25438
16305
78758
18623
73651
10TR
92415
13706
15TR
19013
30TR
81243
2TỶ
099891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 11/04/23

006 09 05 06 06 558 51
113 15 19 661
223 779 76
338 8
443 45 991

Đắk Lắk - 11/04/23

0123456789
61
3651
9891
8623
9013
1243
0745
6305
2415
506
0406
4176
3706
5438
8758
7719
8279
8609

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL