In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
88
200N
607
400N
0723
0201
4673
1TR
8272
3TR
67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457
10TR
03965
24550
15TR
77451
30TR
75432
2TỶ
459567

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 02/05/23

001 07 551 50 57
1667 65
227 23 773 72 73
332 882 80 88
4991 94

Đắk Lắk - 02/05/23

0123456789
4280
4550
0201
3991
7451
8272
7182
5432
0723
4673
7773
9494
3965
607
1327
4457
9567
88
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
81
200N
345
400N
7632
9911
2963
1TR
8088
3TR
58960
58990
83991
71778
03822
49593
03681
10TR
40923
34029
15TR
19209
30TR
40542
2TỶ
505527

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 25/04/23

009 5
111 660 63
227 23 29 22 778
332 881 88 81
442 45 990 91 93

Đắk Lắk - 25/04/23

0123456789
8960
8990
81
9911
3991
3681
7632
3822
0542
2963
9593
0923
345
5527
8088
1778
4029
9209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
00
200N
558
400N
5371
4295
2961
1TR
1974
3TR
35416
51160
57667
06696
75824
39481
68175
10TR
34807
10566
15TR
56443
30TR
83177
2TỶ
332141

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 18/04/23

007 00 558
116 666 60 67 61
224 777 75 74 71
3881
441 43 996 95

Đắk Lắk - 18/04/23

0123456789
00
1160
5371
2961
9481
2141
6443
1974
5824
4295
8175
5416
6696
0566
7667
4807
3177
558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
61
200N
506
400N
0406
4176
0745
1TR
7719
3TR
68279
78609
25438
16305
78758
18623
73651
10TR
92415
13706
15TR
19013
30TR
81243
2TỶ
099891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 11/04/23

006 09 05 06 06 558 51
113 15 19 661
223 779 76
338 8
443 45 991

Đắk Lắk - 11/04/23

0123456789
61
3651
9891
8623
9013
1243
0745
6305
2415
506
0406
4176
3706
5438
8758
7719
8279
8609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
63
200N
436
400N
7367
3706
3430
1TR
2272
3TR
05736
73641
60500
15718
96209
35937
70755
10TR
46378
20332
15TR
98594
30TR
87561
2TỶ
842178

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 04/04/23

000 09 06 555
118 661 67 63
2778 78 72
332 36 37 30 36 8
441 994

Đắk Lắk - 04/04/23

0123456789
3430
0500
3641
7561
2272
0332
63
8594
0755
436
3706
5736
7367
5937
5718
6378
2178
6209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
52
200N
584
400N
7854
8337
4479
1TR
5375
3TR
14831
89195
67994
55114
48845
27595
81839
10TR
09276
02043
15TR
54862
30TR
26119
2TỶ
037048

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 28/03/23

0554 52
119 14 662
2776 75 79
331 39 37 884
448 43 45 995 94 95

Đắk Lắk - 28/03/23

0123456789
4831
52
4862
2043
584
7854
7994
5114
5375
9195
8845
7595
9276
8337
7048
4479
1839
6119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
95
200N
932
400N
1719
4377
3318
1TR
1160
3TR
42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
10TR
91416
98191
15TR
75807
30TR
85234
2TỶ
240907

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 21/03/23

007 07 557
116 19 11 19 18 660
2777
334 39 35 32 8
447 991 94 95

Đắk Lắk - 21/03/23

0123456789
1160
0111
8191
932
6794
5234
95
2535
1416
4377
2357
8747
5807
0907
3318
1719
8219
6939

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL