In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
06
200N
410
400N
3654
1585
6612
1TR
4309
3TR
64782
73187
17979
53558
14293
32029
84530
10TR
82601
36876
15TR
10622
30TR
50377
2TỶ
601396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 06/01/22

001 09 06 558 54
112 10 6
222 29 777 76 79
330 882 87 85
4996 93

Bình Định - 06/01/22

0123456789
410
4530
2601
6612
4782
0622
4293
3654
1585
06
6876
1396
3187
0377
3558
4309
7979
2029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
75
200N
404
400N
9385
6570
8095
1TR
0350
3TR
74270
32516
71904
67385
10004
67001
32941
10TR
08079
21758
15TR
64644
30TR
71486
2TỶ
149395

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 30/12/21

004 04 01 04 558 50
116 6
2779 70 70 75
3886 85 85
444 41 995 95

Bình Định - 30/12/21

0123456789
6570
0350
4270
7001
2941
404
1904
0004
4644
75
9385
8095
7385
9395
2516
1486
1758
8079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
86
200N
967
400N
7149
0323
2701
1TR
1678
3TR
75219
03249
31074
45689
41016
92096
09630
10TR
88046
42841
15TR
19820
30TR
23748
2TỶ
279390

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 23/12/21

001 5
119 16 667
220 23 774 78
330 889 86
448 46 41 49 49 990 96

Bình Định - 23/12/21

0123456789
9630
9820
9390
2701
2841
0323
1074
86
1016
2096
8046
967
1678
3748
7149
5219
3249
5689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
12
200N
046
400N
8241
9698
3753
1TR
9383
3TR
95179
94070
69366
01348
52137
66230
68075
10TR
50156
31425
15TR
10779
30TR
61601
2TỶ
839949

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/12/21

001 556 53
112 666
225 779 79 70 75
337 30 883
449 48 41 46 998

Bình Định - 16/12/21

0123456789
4070
6230
8241
1601
12
3753
9383
8075
1425
046
9366
0156
2137
9698
1348
5179
0779
9949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
69
200N
222
400N
5848
1323
4312
1TR
0703
3TR
45398
07004
34740
74908
56131
69823
59470
10TR
50296
03523
15TR
84832
30TR
67590
2TỶ
154899

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/12/21

004 08 03 5
112 669
223 23 23 22 770
332 31 8
440 48 999 90 96 98

Bình Định - 09/12/21

0123456789
4740
9470
7590
6131
222
4312
4832
1323
0703
9823
3523
7004
0296
5848
5398
4908
69
4899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
39
200N
350
400N
0339
8134
9812
1TR
8565
3TR
50791
93692
36433
21080
79329
99961
10425
10TR
18212
14051
15TR
30994
30TR
21129
2TỶ
947986

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 02/12/21

0551 50
112 12 661 65
229 29 25 7
333 39 34 39 886 80
4994 91 92

Bình Định - 02/12/21

0123456789
350
1080
0791
9961
4051
9812
3692
8212
6433
8134
0994
8565
0425
7986
39
0339
9329
1129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
88
200N
136
400N
4987
3773
0862
1TR
4190
3TR
42688
63170
22003
01582
51988
90234
56669
10TR
43609
60009
15TR
56578
30TR
48207
2TỶ
867903

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 25/11/21

003 07 09 09 03 5
1669 62
2778 70 73
334 36 888 82 88 87 88
4990

Bình Định - 25/11/21

0123456789
4190
3170
0862
1582
3773
2003
7903
0234
136
4987
8207
88
2688
1988
6578
6669
3609
0009
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL