In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV16
100N
07
200N
714
400N
9964
9486
0272
1TR
1370
3TR
09732
05315
62014
47278
39003
04156
08477
10TR
91109
22196
15TR
02853
30TR
03625
2TỶ
855406

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 22/04/22

006 09 03 07 553 56
115 14 14 664
225 778 77 70 72
332 886
4996

Trà Vinh - 22/04/22

0123456789
1370
0272
9732
9003
2853
714
9964
2014
5315
3625
9486
4156
2196
5406
07
8477
7278
1109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV15
100N
12
200N
846
400N
6469
2191
5058
1TR
5466
3TR
00194
01778
72592
26455
41649
34885
07466
10TR
38238
09515
15TR
70515
30TR
98091
2TỶ
827426

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 15/04/22

0555 58
115 15 12 666 66 69
226 778
338 885
449 46 991 94 92 91

Trà Vinh - 15/04/22

0123456789
2191
8091
12
2592
0194
6455
4885
9515
0515
846
5466
7466
7426
5058
1778
8238
6469
1649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV14
100N
83
200N
563
400N
8260
1230
5374
1TR
5906
3TR
57635
04458
30577
73470
98968
20274
77622
10TR
07677
54317
15TR
24676
30TR
95011
2TỶ
236193

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 08/04/22

006 558
111 17 668 60 63
222 776 77 77 70 74 74
335 30 883
4993

Trà Vinh - 08/04/22

0123456789
8260
1230
3470
5011
7622
83
563
6193
5374
0274
7635
5906
4676
0577
7677
4317
4458
8968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV13
100N
88
200N
652
400N
2538
1580
2190
1TR
6820
3TR
21398
60068
88311
89169
84598
00904
11754
10TR
82294
90486
15TR
67227
30TR
91622
2TỶ
471381

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/04/22

004 554 52
111 668 69
222 27 20 7
338 881 86 80 88
4994 98 98 90

Trà Vinh - 01/04/22

0123456789
1580
2190
6820
8311
1381
652
1622
0904
1754
2294
0486
7227
88
2538
1398
0068
4598
9169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV12
100N
50
200N
261
400N
8954
6796
1948
1TR
9094
3TR
59550
20931
05120
68322
33655
79322
37649
10TR
99544
16240
15TR
22077
30TR
40526
2TỶ
956634

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 25/03/22

0550 55 54 50
1661
226 20 22 22 777
334 31 8
444 40 49 48 994 96

Trà Vinh - 25/03/22

0123456789
50
9550
5120
6240
261
0931
8322
9322
8954
9094
9544
6634
3655
6796
0526
2077
1948
7649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV11
100N
17
200N
157
400N
5351
2928
5556
1TR
9785
3TR
10158
79311
75565
00014
26746
74576
21553
10TR
23259
28514
15TR
00712
30TR
54650
2TỶ
191488

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 18/03/22

0550 59 58 53 51 56 57
112 14 11 14 17 665
228 776
3888 85
446 9

Trà Vinh - 18/03/22

0123456789
4650
5351
9311
0712
1553
0014
8514
9785
5565
5556
6746
4576
17
157
2928
0158
1488
3259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV10
100N
03
200N
258
400N
4881
1195
5844
1TR
0043
3TR
25331
34904
58306
83851
40126
38718
09110
10TR
45695
58168
15TR
99222
30TR
98935
2TỶ
379063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 11/03/22

004 06 03 551 58
118 10 663 68
222 26 7
335 31 881
443 44 995 95

Trà Vinh - 11/03/22

0123456789
9110
4881
5331
3851
9222
03
0043
9063
5844
4904
1195
5695
8935
8306
0126
258
8718
8168
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL