In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L25
100N
84
200N
285
400N
9666
3373
3864
1TR
4091
3TR
56428
53232
90177
67543
97578
15175
30849
10TR
91024
75100
15TR
58277
30TR
00205
2TỶ
572076

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/06/22

005 00 5
1666 64
224 28 776 77 77 78 75 73
332 885 84
443 49 991

Đồng Tháp - 20/06/22

0123456789
5100
4091
3232
3373
7543
84
3864
1024
285
5175
0205
9666
2076
0177
8277
6428
7578
0849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L24
100N
80
200N
854
400N
6646
4783
7715
1TR
0883
3TR
17941
51012
04809
78416
66905
61906
61881
10TR
04452
68727
15TR
21351
30TR
93346
2TỶ
596338

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 13/06/22

009 05 06 551 52 54
112 16 15 6
227 7
338 881 83 83 80
446 41 46 9

Đồng Tháp - 13/06/22

0123456789
80
7941
1881
1351
1012
4452
4783
0883
854
7715
6905
6646
8416
1906
3346
8727
6338
4809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L23
100N
22
200N
419
400N
3442
8987
5773
1TR
2955
3TR
29123
71204
23348
34977
76185
30765
29990
10TR
26827
67890
15TR
40435
30TR
20788
2TỶ
038473

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/06/22

004 555
119 665
227 23 22 773 77 73
335 888 85 87
448 42 990 90

Đồng Tháp - 06/06/22

0123456789
9990
7890
22
3442
5773
9123
8473
1204
2955
6185
0765
0435
8987
4977
6827
3348
0788
419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L22
100N
27
200N
488
400N
0464
5914
6868
1TR
0470
3TR
69593
31728
29307
11289
49579
30694
44065
10TR
27817
69938
15TR
54512
30TR
76369
2TỶ
778406

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/05/22

006 07 5
112 17 14 669 65 64 68
228 27 779 70
338 889 88
4993 94

Đồng Tháp - 30/05/22

0123456789
0470
4512
9593
0464
5914
0694
4065
8406
27
9307
7817
488
6868
1728
9938
1289
9579
6369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L21
100N
21
200N
704
400N
9527
7717
9848
1TR
4098
3TR
40450
32754
52849
65917
92567
54326
91562
10TR
42316
33564
15TR
33518
30TR
29541
2TỶ
076308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 23/05/22

008 04 550 54
118 16 17 17 664 67 62
226 27 21 7
38
441 49 48 998

Đồng Tháp - 23/05/22

0123456789
0450
21
9541
1562
704
2754
3564
4326
2316
9527
7717
5917
2567
9848
4098
3518
6308
2849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L20
100N
58
200N
468
400N
6135
7989
7464
1TR
0771
3TR
08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290
10TR
73168
24633
15TR
58661
30TR
76469
2TỶ
037054

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 16/05/22

0554 55 58
115 18 669 61 68 64 68
2771
333 39 35 881 81 89
4990

Đồng Tháp - 16/05/22

0123456789
8290
0771
8781
4381
8661
4633
7464
7054
6135
7815
9655
58
468
1518
3168
7989
9839
6469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L19
100N
68
200N
017
400N
7068
2052
4478
1TR
6415
3TR
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
10TR
52573
97431
15TR
73036
30TR
56766
2TỶ
757852

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 09/05/22

009 552 50 52
115 17 666 67 64 68 68
2773 72 78
336 31 881
4993

Đồng Tháp - 09/05/22

0123456789
8450
5581
7431
2052
1772
7852
1693
2573
2264
6415
3036
6766
017
9967
68
7068
4478
4109
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL