In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K5
100N
30
200N
197
400N
1230
9842
9878
1TR
2499
3TR
58675
58982
91470
93139
41731
68553
36793
10TR
04147
59744
15TR
63150
30TR
13439
2TỶ
272987

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 29/12/21

0550 53
16
2775 70 78
339 39 31 30 30 887 82
447 44 42 993 99 97

Đồng Nai - 29/12/21

0123456789
30
1230
1470
3150
1731
9842
8982
8553
6793
9744
8675
197
4147
2987
9878
2499
3139
3439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K4
100N
42
200N
645
400N
6348
0379
7252
1TR
8487
3TR
27454
98676
18985
82326
85157
97297
22998
10TR
88552
89755
15TR
82912
30TR
40100
2TỶ
524918

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 22/12/21

000 552 55 54 57 52
118 12 6
226 776 79
3885 87
448 45 42 997 98

Đồng Nai - 22/12/21

0123456789
0100
42
7252
8552
2912
7454
645
8985
9755
8676
2326
8487
5157
7297
6348
2998
4918
0379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K3
100N
77
200N
814
400N
2885
8251
1247
1TR
7563
3TR
85251
20464
59508
37279
57116
48317
95377
10TR
75774
98920
15TR
41332
30TR
26834
2TỶ
771779

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 15/12/21

008 551 51
116 17 14 664 63
220 779 74 79 77 77
334 32 885
447 9

Đồng Nai - 15/12/21

0123456789
8920
8251
5251
1332
7563
814
0464
5774
6834
2885
7116
77
1247
8317
5377
9508
7279
1779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K2
100N
56
200N
787
400N
4784
3465
9940
1TR
9812
3TR
39616
90822
77287
81937
65289
41110
30363
10TR
17917
86895
15TR
26907
30TR
15336
2TỶ
373403

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 08/12/21

003 07 556
117 16 10 12 663 65
222 7
336 37 887 89 84 87
440 995

Đồng Nai - 08/12/21

0123456789
9940
1110
9812
0822
0363
3403
4784
3465
6895
56
9616
5336
787
7287
1937
7917
6907
5289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K1
100N
82
200N
364
400N
7115
5797
5827
1TR
6987
3TR
93801
57101
12593
15572
04037
38725
18175
10TR
81643
39426
15TR
87148
30TR
66435
2TỶ
440850

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 01/12/21

001 01 550
115 664
226 25 27 772 75
335 37 887 82
448 43 993 97

Đồng Nai - 01/12/21

0123456789
0850
3801
7101
82
5572
2593
1643
364
7115
8725
8175
6435
9426
5797
5827
6987
4037
7148
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K4
100N
60
200N
788
400N
4433
3908
3514
1TR
1760
3TR
50040
50130
36379
53833
66438
44947
90833
10TR
72299
72862
15TR
82488
30TR
55861
2TỶ
665654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 24/11/21

008 554
114 661 62 60 60
2779
330 33 38 33 33 888 88
440 47 999

Đồng Nai - 24/11/21

0123456789
60
1760
0040
0130
5861
2862
4433
3833
0833
3514
5654
4947
788
3908
6438
2488
6379
2299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K3
100N
05
200N
676
400N
1296
5057
8895
1TR
6713
3TR
33182
76871
32028
08638
36245
83390
33303
10TR
02498
15680
15TR
55000
30TR
47830
2TỶ
579734

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 17/11/21

000 03 05 557
113 6
228 771 76
334 30 38 880 82
445 998 90 96 95

Đồng Nai - 17/11/21

0123456789
3390
5680
5000
7830
6871
3182
6713
3303
9734
05
8895
6245
676
1296
5057
2028
8638
2498
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL