In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/05/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
18
200N
553
400N
7020
2611
5695
1TR
5411
3TR
50507
12854
63858
00371
93205
73165
93465
10TR
94652
19358
15TR
43663
30TR
80042
2TỶ
405329

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 19/03/24

007 05 552 58 54 58 53
111 11 18 663 65 65
229 20 771
38
442 995

Đắk Lắk - 19/03/24

0123456789
7020
2611
5411
0371
4652
0042
553
3663
2854
5695
3205
3165
3465
0507
18
3858
9358
5329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
91
200N
366
400N
8379
7208
7503
1TR
4613
3TR
30645
83712
23819
54994
72055
91598
18290
10TR
11688
21391
15TR
42370
30TR
35639
2TỶ
509871

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 12/03/24

008 03 555
112 19 13 666
2771 70 79
339 888
445 991 94 98 90 91

Đắk Lắk - 12/03/24

0123456789
8290
2370
91
1391
9871
3712
7503
4613
4994
0645
2055
366
7208
1598
1688
8379
3819
5639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
14
200N
401
400N
2240
8934
2846
1TR
1863
3TR
73235
28728
02395
48993
53810
04642
02627
10TR
10177
57533
15TR
46465
30TR
64214
2TỶ
433523

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 05/03/24

001 5
114 10 14 665 63
223 28 27 777
333 35 34 8
442 40 46 995 93

Đắk Lắk - 05/03/24

0123456789
2240
3810
401
4642
1863
8993
7533
3523
14
8934
4214
3235
2395
6465
2846
2627
0177
8728
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
18
200N
328
400N
3154
4463
9160
1TR
0080
3TR
67575
62098
60323
34463
51550
93380
03729
10TR
48838
61551
15TR
73601
30TR
12429
2TỶ
279870

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 27/02/24

001 551 50 54
118 663 63 60
229 23 29 28 770 75
338 880 80
4998

Đắk Lắk - 27/02/24

0123456789
9160
0080
1550
3380
9870
1551
3601
4463
0323
4463
3154
7575
18
328
2098
8838
3729
2429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
91
200N
315
400N
5040
6504
2847
1TR
9869
3TR
89509
13689
57889
40885
83802
83254
12865
10TR
23412
86383
15TR
55378
30TR
78236
2TỶ
611951

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 20/02/24

009 02 04 551 54
112 15 665 69
2778
336 883 89 89 85
440 47 991

Đắk Lắk - 20/02/24

0123456789
5040
91
1951
3802
3412
6383
6504
3254
315
0885
2865
8236
2847
5378
9869
9509
3689
7889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
60
200N
989
400N
4748
0793
6717
1TR
4169
3TR
17409
99591
59826
61241
24617
04128
45958
10TR
08972
23312
15TR
27135
30TR
55172
2TỶ
322438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 13/02/24

009 558
112 17 17 669 60
226 28 772 72
338 35 889
441 48 991 93

Đắk Lắk - 13/02/24

0123456789
60
9591
1241
8972
3312
5172
0793
7135
9826
6717
4617
4748
4128
5958
2438
989
4169
7409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
52
200N
229
400N
4414
4214
9008
1TR
4995
3TR
50308
33314
96752
35752
36786
99001
84518
10TR
05709
92311
15TR
01481
30TR
46778
2TỶ
295502

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 06/02/24

002 09 08 01 08 552 52 52
111 14 18 14 14 6
229 778
3881 86
4995

Đắk Lắk - 06/02/24

0123456789
9001
2311
1481
52
6752
5752
5502
4414
4214
3314
4995
6786
9008
0308
4518
6778
229
5709

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL