In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/03/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11K46
100N
67
200N
099
400N
7820
9036
8611
1TR
9451
3TR
79814
96240
90793
62178
68200
53579
89060
10TR
87641
65073
15TR
52275
30TR
78240
2TỶ
856327

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 18/11/22

000 551
114 11 660 67
227 20 775 73 78 79
336 8
440 41 40 993 99

Bình Dương - 18/11/22

0123456789
7820
6240
8200
9060
8240
8611
9451
7641
0793
5073
9814
2275
9036
67
6327
2178
099
3579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11K45
100N
58
200N
151
400N
4384
5169
1265
1TR
6862
3TR
48055
26620
87577
40277
41807
48367
62722
10TR
50084
59799
15TR
97033
30TR
14445
2TỶ
128733

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 11/11/22

007 555 51 58
1667 62 69 65
220 22 777 77
333 33 884 84
445 999

Bình Dương - 11/11/22

0123456789
6620
151
6862
2722
7033
8733
4384
0084
1265
8055
4445
7577
0277
1807
8367
58
5169
9799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11K44
100N
29
200N
861
400N
8138
9703
1991
1TR
8539
3TR
31161
19493
06744
36061
35803
54381
67369
10TR
07312
47458
15TR
99147
30TR
00970
2TỶ
040082

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 04/11/22

003 03 558
112 661 61 69 61
229 770
339 38 882 81
447 44 993 91

Bình Dương - 04/11/22

0123456789
0970
861
1991
1161
6061
4381
7312
0082
9703
9493
5803
6744
9147
8138
7458
29
8539
7369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 10K43
100N
33
200N
427
400N
6893
4899
9361
1TR
6858
3TR
64083
15524
71966
64784
80131
40841
82115
10TR
49893
33377
15TR
53835
30TR
82776
2TỶ
448938

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 28/10/22

0558
115 666 61
224 27 776 77
338 35 31 33 883 84
441 993 93 99

Bình Dương - 28/10/22

0123456789
9361
0131
0841
33
6893
4083
9893
5524
4784
2115
3835
1966
2776
427
3377
6858
8938
4899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 10K42
100N
55
200N
900
400N
0458
8651
2614
1TR
0410
3TR
93984
56038
57644
18014
55261
49717
00919
10TR
38755
47948
15TR
56796
30TR
20468
2TỶ
309477

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 21/10/22

000 555 58 51 55
114 17 19 10 14 668 61
2777
338 884
448 44 996

Bình Dương - 21/10/22

0123456789
900
0410
8651
5261
2614
3984
7644
8014
55
8755
6796
9717
9477
0458
6038
7948
0468
0919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 10K41
100N
39
200N
494
400N
5868
9626
9918
1TR
0955
3TR
32739
58734
88188
23417
22104
42420
92822
10TR
54930
90929
15TR
66295
30TR
02950
2TỶ
223670

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 14/10/22

004 550 55
117 18 668
229 20 22 26 770
330 39 34 39 888
4995 94

Bình Dương - 14/10/22

0123456789
2420
4930
2950
3670
2822
494
8734
2104
0955
6295
9626
3417
5868
9918
8188
39
2739
0929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 10K40
100N
50
200N
947
400N
4108
3594
6689
1TR
3044
3TR
11723
12457
95483
29354
07480
07135
28168
10TR
33490
60610
15TR
35871
30TR
23167
2TỶ
331442

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 07/10/22

008 557 54 50
110 667 68
223 771
335 883 80 89
442 44 47 990 94

Bình Dương - 07/10/22

0123456789
50
7480
3490
0610
5871
1442
1723
5483
3594
3044
9354
7135
947
2457
3167
4108
8168
6689

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL