In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Đang chờ xổ số Bình Định lúc 17:12': 25/07/2024. Còn 16:05:33 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
43
200N
908
400N
9865
5283
6960
1TR
6822
3TR
36001
06062
56804
77846
63843
10965
83734
10TR
79868
30470
15TR
70133
30TR
46203
2TỶ
109868

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 30/05/24

003 01 04 08 5
1668 68 62 65 65 60
222 770
333 34 883
446 43 43 9

Bình Định - 30/05/24

0123456789
6960
0470
6001
6822
6062
43
5283
3843
0133
6203
6804
3734
9865
0965
7846
908
9868
9868
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
52
200N
814
400N
2985
9681
9431
1TR
6578
3TR
56586
31309
27709
97043
68173
32473
42717
10TR
48938
81618
15TR
63991
30TR
46247
2TỶ
725475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 23/05/24

009 09 552
118 17 14 6
2775 73 73 78
338 31 886 85 81
447 43 991

Bình Định - 23/05/24

0123456789
9681
9431
3991
52
7043
8173
2473
814
2985
5475
6586
2717
6247
6578
8938
1618
1309
7709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
56
200N
356
400N
5523
8800
4872
1TR
6066
3TR
00875
72944
15426
45424
37476
63152
80669
10TR
79283
03641
15TR
18448
30TR
58606
2TỶ
229333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/05/24

006 00 552 56 56
1669 66
226 24 23 775 76 72
333 883
448 41 44 9

Bình Định - 16/05/24

0123456789
8800
3641
4872
3152
5523
9283
9333
2944
5424
0875
56
356
6066
5426
7476
8606
8448
0669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
37
200N
833
400N
9910
0909
0857
1TR
3793
3TR
24812
01274
56360
16754
69700
66163
34906
10TR
88414
01286
15TR
23277
30TR
88904
2TỶ
051442

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/05/24

004 00 06 09 554 57
114 12 10 660 63
2777 74
333 37 886
442 993

Bình Định - 09/05/24

0123456789
9910
6360
9700
4812
1442
833
3793
6163
1274
6754
8414
8904
4906
1286
37
0857
3277
0909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
09
200N
676
400N
7250
9879
7905
1TR
3343
3TR
77545
11881
23755
57082
84392
85735
37917
10TR
62689
36338
15TR
93687
30TR
60719
2TỶ
517422

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 02/05/24

005 09 555 50
119 17 6
222 779 76
338 35 887 89 81 82
445 43 992

Bình Định - 02/05/24

0123456789
7250
1881
7082
4392
7422
3343
7905
7545
3755
5735
676
7917
3687
6338
09
9879
2689
0719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
98
200N
288
400N
5186
3211
7358
1TR
4623
3TR
62990
97757
43117
51659
47174
19987
20573
10TR
07704
72501
15TR
94393
30TR
16539
2TỶ
288648

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 25/04/24

004 01 557 59 58
117 11 6
223 774 73
339 887 86 88
448 993 90 98

Bình Định - 25/04/24

0123456789
2990
3211
2501
4623
0573
4393
7174
7704
5186
7757
3117
9987
98
288
7358
8648
1659
6539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
25
200N
493
400N
5115
3631
9334
1TR
9579
3TR
14184
36074
39297
25331
03336
60411
92149
10TR
43212
33240
15TR
06731
30TR
84329
2TỶ
645366

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 18/04/24

05
112 11 15 666
229 25 774 79
331 31 36 31 34 884
440 49 997 93

Bình Định - 18/04/24

0123456789
3240
3631
5331
0411
6731
3212
493
9334
4184
6074
25
5115
3336
5366
9297
9579
2149
4329

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL