In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
12
200N
046
400N
8241
9698
3753
1TR
9383
3TR
95179
94070
69366
01348
52137
66230
68075
10TR
50156
31425
15TR
10779
30TR
61601
2TỶ
839949

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/12/21

001 556 53
112 666
225 779 79 70 75
337 30 883
449 48 41 46 998

Bình Định - 16/12/21

0123456789
4070
6230
8241
1601
12
3753
9383
8075
1425
046
9366
0156
2137
9698
1348
5179
0779
9949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
69
200N
222
400N
5848
1323
4312
1TR
0703
3TR
45398
07004
34740
74908
56131
69823
59470
10TR
50296
03523
15TR
84832
30TR
67590
2TỶ
154899

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/12/21

004 08 03 5
112 669
223 23 23 22 770
332 31 8
440 48 999 90 96 98

Bình Định - 09/12/21

0123456789
4740
9470
7590
6131
222
4312
4832
1323
0703
9823
3523
7004
0296
5848
5398
4908
69
4899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
39
200N
350
400N
0339
8134
9812
1TR
8565
3TR
50791
93692
36433
21080
79329
99961
10425
10TR
18212
14051
15TR
30994
30TR
21129
2TỶ
947986

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 02/12/21

0551 50
112 12 661 65
229 29 25 7
333 39 34 39 886 80
4994 91 92

Bình Định - 02/12/21

0123456789
350
1080
0791
9961
4051
9812
3692
8212
6433
8134
0994
8565
0425
7986
39
0339
9329
1129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
88
200N
136
400N
4987
3773
0862
1TR
4190
3TR
42688
63170
22003
01582
51988
90234
56669
10TR
43609
60009
15TR
56578
30TR
48207
2TỶ
867903

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 25/11/21

003 07 09 09 03 5
1669 62
2778 70 73
334 36 888 82 88 87 88
4990

Bình Định - 25/11/21

0123456789
4190
3170
0862
1582
3773
2003
7903
0234
136
4987
8207
88
2688
1988
6578
6669
3609
0009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
06
200N
159
400N
7291
9378
9203
1TR
5940
3TR
12659
81179
43056
85013
10641
24943
73641
10TR
72496
80462
15TR
93075
30TR
16879
2TỶ
823116

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 18/11/21

003 06 559 56 59
116 13 662
2779 75 79 78
38
441 43 41 40 996 91

Bình Định - 18/11/21

0123456789
5940
7291
0641
3641
0462
9203
5013
4943
3075
06
3056
2496
3116
9378
159
2659
1179
6879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
22
200N
387
400N
1300
2516
4846
1TR
5278
3TR
49827
35443
11376
13162
81643
63321
26128
10TR
26778
41879
15TR
85062
30TR
04815
2TỶ
047927

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 11/11/21

000 5
115 16 662 62
227 27 21 28 22 778 79 76 78
3887
443 43 46 9

Bình Định - 11/11/21

0123456789
1300
3321
22
3162
5062
5443
1643
4815
2516
4846
1376
387
9827
7927
5278
6128
6778
1879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
97
200N
139
400N
6531
9015
5421
1TR
7550
3TR
72732
15614
05960
72708
60580
52300
35358
10TR
81418
05156
15TR
70563
30TR
70072
2TỶ
088654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 04/11/21

008 00 554 56 58 50
118 14 15 663 60
221 772
332 31 39 880
4997

Bình Định - 04/11/21

0123456789
7550
5960
0580
2300
6531
5421
2732
0072
0563
5614
8654
9015
5156
97
2708
5358
1418
139
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL