In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Xổ số Bến Tre mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/03/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K01T01
100N
08
200N
422
400N
7063
3412
8728
1TR
9619
3TR
39124
55536
60411
60907
83225
04163
56326
10TR
04044
72042
15TR
40483
30TR
05222
2TỶ
144979

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 03/01/23

007 08 5
111 19 12 663 63
222 24 25 26 28 22 779
336 883
444 42 9

Bến Tre - 03/01/23

0123456789
0411
422
3412
2042
5222
7063
4163
0483
9124
4044
3225
5536
6326
0907
08
8728
9619
4979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K52T12
100N
55
200N
006
400N
5881
5421
0785
1TR
9573
3TR
58717
60388
84404
75203
79390
50035
58504
10TR
43380
74731
15TR
10955
30TR
84388
2TỶ
505483

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 27/12/22

004 03 04 06 555 55
117 6
221 773
331 35 883 88 80 88 81 85
4990

Bến Tre - 27/12/22

0123456789
9390
3380
5881
5421
4731
9573
5203
5483
4404
8504
55
0785
0035
0955
006
8717
0388
4388
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K51T12
100N
24
200N
019
400N
3117
5077
6851
1TR
7154
3TR
03930
37795
18709
99945
69559
19171
97196
10TR
56597
70773
15TR
98831
30TR
65478
2TỶ
980345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 20/12/22

009 559 54 51
117 19 6
224 778 73 71 77
331 30 8
445 45 997 95 96

Bến Tre - 20/12/22

0123456789
3930
6851
9171
8831
0773
24
7154
7795
9945
0345
7196
3117
5077
6597
5478
019
8709
9559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K50T12
100N
55
200N
298
400N
1138
0597
3507
1TR
7018
3TR
38963
04251
57761
84330
59399
43329
26329
10TR
18216
05174
15TR
70734
30TR
09464
2TỶ
636972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 13/12/22

007 551 55
116 18 664 63 61
229 29 772 74
334 30 38 8
4999 97 98

Bến Tre - 13/12/22

0123456789
4330
4251
7761
6972
8963
5174
0734
9464
55
8216
0597
3507
298
1138
7018
9399
3329
6329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K49T12
100N
70
200N
528
400N
9340
6405
4167
1TR
5640
3TR
65385
57548
66743
73499
03462
20343
64088
10TR
79891
55391
15TR
90986
30TR
00415
2TỶ
306485

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 06/12/22

005 5
115 662 67
228 770
3885 86 85 88
448 43 43 40 40 991 91 99

Bến Tre - 06/12/22

0123456789
70
9340
5640
9891
5391
3462
6743
0343
6405
5385
0415
6485
0986
4167
528
7548
4088
3499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K48T11
100N
85
200N
310
400N
2983
4966
1245
1TR
4906
3TR
61819
76057
48322
45012
98150
50390
69324
10TR
15151
00298
15TR
91958
30TR
05331
2TỶ
137922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 29/11/22

006 558 51 57 50
119 12 10 666
222 22 24 7
331 883 85
445 998 90

Bến Tre - 29/11/22

0123456789
310
8150
0390
5151
5331
8322
5012
7922
2983
9324
85
1245
4966
4906
6057
0298
1958
1819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K47T11
100N
55
200N
949
400N
3937
4761
6579
1TR
0406
3TR
69442
11626
43329
70081
98117
06346
70224
10TR
15314
93421
15TR
74219
30TR
36426
2TỶ
465257

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 22/11/22

006 557 55
119 14 17 661
226 21 26 29 24 779
337 881
442 46 49 9

Bến Tre - 22/11/22

0123456789
4761
0081
3421
9442
0224
5314
55
0406
1626
6346
6426
3937
8117
5257
949
6579
3329
4219
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL