In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Hướng Dẫn In Vé Dò Trên Trình Duyệt Google Chrome (Phiên Bản Mới)

**Cài đặt trình duyệt: Bấm đây để tải Google Chrome và cài đặt.

**Dưới mỗi bảng kết quả xổ số Minh Chính có nút [ In Vé Dò ] bấm vào hiện lên tùy chọn in như hình dưới.

 

 

Sau khi bấm "In Vé Dò" hãy chọn các thông số như hình bên dưới >> Bạn chọn tab "Cài Đặt Khác"

 

 

- Mở mục "Cài đặt khác" > Chọn "Khổ giấy A4" >> Chọn canh lề "Tối thiểu" (có thể chọn tùy chỉnh để thay đổi khoảng cách lề tối ưu cho từng loại máy in)

 

 

- Trước khi in Bạn nhớ chọn số lượng "Bảng In" ở mục "Bản Sao"

 

 

- Mẫu vé dò Minh Chính trên Google Chrome

 

 

Chúc Bạn Thành Công...!Hương Dẫn Toàn tập

select gl_id,gl_images,gl_title,gl_url,gl_posttime from dnw_gallerys where gl_glr_id=13 rand() limit 0,16