In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Hướng Dẫn In Vé Dò Trên Trình Duyệt Google Chrome (Phiên Bản Mới)

Hướng dẫn này giúp bạn điều chỉnh canh lề bản in vé dò trên trình duyệt Chrome cho chất lượng bản in tốt nhất

**Cài đặt trình duyệt: Bấm đây để tải Google Chrome và cài đặt.

**Dưới mỗi bảng kết quả xổ số Minh Chính có nút [ In Vé Dò ] bấm vào hiện lên tùy chọn in như hình dưới.

 

 

Sau khi bấm "In Vé Dò" hãy chọn các thông số như hình bên dưới >> Bạn chọn tab "Cài Đặt Khác"

 

 

- Mở mục "Cài đặt khác" > Chọn "Khổ giấy A4" >> Chọn canh lề "Tối thiểu" (có thể chọn tùy chỉnh để thay đổi khoảng cách lề tối ưu cho từng loại máy in)

 

 

- Trước khi in Bạn nhớ chọn số lượng "Bảng In" ở mục "Bản Sao"

 

 

- Mẫu vé dò Minh Chính trên Google Chrome

 

 

Chúc Bạn Thành Công...!Hương Dẫn Toàn tập

select gl_id,gl_images,gl_title,gl_url,gl_posttime from dnw_gallerys where gl_glr_id=13 rand() limit 0,16