In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Video Hướng Dẫn In Vé Dò


Video hướng dẫn in vé dò tại minhchinh.com

*** Video hướng dẫn cách in vé dò "Phiên Bản Mới" tại website: www.minhchinh.com. Bạn có thể làm theo hướng dẫn trong video để có được bảng in tốt nhất.

- Lưu ý: Các thông tin vé dò của đại lý trước giờ được cấu hình ở In Vé Dò Phiên Bản Cũ, ở phiên bản mới quý đại lý cần cấu hình lại thông tin đại lý phù hợp với mình.

Chúc Bạn Thành Công...!Hương Dẫn Toàn tập

select gl_id,gl_images,gl_title,gl_url,gl_posttime from dnw_gallerys where gl_glr_id=13 rand() limit 0,16