In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #964 ngày 30/11/2023
09 13 21 28 50 54 51
Giá trị Jackpot 1
46,969,203,000
Giá trị Jackpot 2
4,086,792,750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 46,969,203,000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,086,792,750
Giải nhất 5 số 7 40,000,000
Giải nhì 4 số 562 500,000
Giải ba 3 số 12,592 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #963 ngày 28/11/2023
10 24 47 48 52 55 28
Giá trị Jackpot 1
44,717,168,550
Giá trị Jackpot 2
3,836,566,700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 44,717,168,550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,836,566,700
Giải nhất 5 số 7 40,000,000
Giải nhì 4 số 527 500,000
Giải ba 3 số 11,951 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #962 ngày 25/11/2023
07 09 10 17 25 53 49
Giá trị Jackpot 1
42,235,023,000
Giá trị Jackpot 2
3,560,772,750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42,235,023,000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,560,772,750
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 687 500,000
Giải ba 3 số 14,059 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #961 ngày 23/11/2023
04 06 26 33 52 55 15
Giá trị Jackpot 1
40,785,765,150
Giá trị Jackpot 2
3,399,744,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40,785,765,150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,399,744,100
Giải nhất 5 số 5 40,000,000
Giải nhì 4 số 413 500,000
Giải ba 3 số 9,819 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #960 ngày 21/11/2023
03 07 16 37 39 51 09
Giá trị Jackpot 1
38,984,117,250
Giá trị Jackpot 2
3,199,561,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38,984,117,250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,199,561,000
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 608 500,000
Giải ba 3 số 12,852 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL