In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1027 ngày 27/04/2024
07 12 38 43 48 55 08
Giá trị Jackpot 1
49,665,978,300
Giá trị Jackpot 2
4,225,802,250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 49,665,978,300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,225,802,250
Giải nhất 5 số 23 40,000,000
Giải nhì 4 số 896 500,000
Giải ba 3 số 18,181 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1026 ngày 25/04/2024
13 19 27 38 41 54 46
Giá trị Jackpot 1
47,354,753,100
Giá trị Jackpot 2
3,968,999,450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 47,354,753,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,968,999,450
Giải nhất 5 số 23 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,049 500,000
Giải ba 3 số 20,236 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1025 ngày 23/04/2024
01 34 39 40 49 53 09
Giá trị Jackpot 1
45,053,287,500
Giá trị Jackpot 2
3,713,281,050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 45,053,287,500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,713,281,050
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 758 500,000
Giải ba 3 số 17,482 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1024 ngày 20/04/2024
02 06 35 43 45 47 14
Giá trị Jackpot 1
41,561,844,600
Giá trị Jackpot 2
3,325,342,950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 41,561,844,600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,325,342,950
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 670 500,000
Giải ba 3 số 15,900 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1023 ngày 18/04/2024
01 21 23 33 43 54 28
Giá trị Jackpot 1
38,633,758,050
Giá trị Jackpot 2
3,625,181,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38,633,758,050
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,625,181,100
Giải nhất 5 số 18 40,000,000
Giải nhì 4 số 729 500,000
Giải ba 3 số 14,634 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL