In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1051 ngày 22/06/2024
17 25 31 35 41 42 36
Giá trị Jackpot 1
76,722,113,100
Giá trị Jackpot 2
3,970,457,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 76,722,113,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,970,457,500
Giải nhất 5 số 29 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,120 500,000
Giải ba 3 số 21,119 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1050 ngày 20/06/2024
01 10 29 34 43 55 49
Giá trị Jackpot 1
74,105,630,400
Giá trị Jackpot 2
3,679,737,200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 74,105,630,400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,679,737,200
Giải nhất 5 số 16 40,000,000
Giải nhì 4 số 956 500,000
Giải ba 3 số 19,508 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1049 ngày 18/06/2024
20 23 27 36 38 44 52
Giá trị Jackpot 1
70,914,719,100
Giá trị Jackpot 2
3,325,191,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 70,914,719,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,325,191,500
Giải nhất 5 số 21 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,184 500,000
Giải ba 3 số 22,913 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1048 ngày 15/06/2024
05 10 14 20 26 51 36
Giá trị Jackpot 1
67,987,995,600
Giá trị Jackpot 2
3,966,842,450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 67,987,995,600
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,966,842,450
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 927 500,000
Giải ba 3 số 20,160 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1047 ngày 13/06/2024
08 39 45 47 49 51 16
Giá trị Jackpot 1
64,999,817,400
Giá trị Jackpot 2
3,634,822,650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 64,999,817,400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,634,822,650
Giải nhất 5 số 16 40,000,000
Giải nhì 4 số 789 500,000
Giải ba 3 số 16,402 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL