In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1047 ngày 13/06/2024
08 39 45 47 49 51 16
Giá trị Jackpot 1
64,999,817,400
Giá trị Jackpot 2
3,634,822,650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 64,999,817,400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,634,822,650
Giải nhất 5 số 16 40,000,000
Giải nhì 4 số 789 500,000
Giải ba 3 số 16,402 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1046 ngày 11/06/2024
13 16 21 30 32 39 53
Giá trị Jackpot 1
62,127,460,650
Giá trị Jackpot 2
3,315,671,900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 62,127,460,650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,315,671,900
Giải nhất 5 số 19 40,000,000
Giải nhì 4 số 887 500,000
Giải ba 3 số 18,295 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1045 ngày 08/06/2024
13 16 32 33 35 43 42
Giá trị Jackpot 1
59,286,413,550
Giá trị Jackpot 2
3,583,225,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 59,286,413,550
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,583,225,100
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 914 500,000
Giải ba 3 số 17,872 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1044 ngày 06/06/2024
18 26 38 39 47 51 55
Giá trị Jackpot 1
56,657,129,250
Giá trị Jackpot 2
3,291,082,400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 56,657,129,250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,291,082,400
Giải nhất 5 số 18 40,000,000
Giải nhì 4 số 772 500,000
Giải ba 3 số 17,171 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1043 ngày 04/06/2024
01 02 07 10 13 19 24
Giá trị Jackpot 1
54,037,387,650
Giá trị Jackpot 2
3,553,778,750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 54,037,387,650
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,553,778,750
Giải nhất 5 số 18 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,221 500,000
Giải ba 3 số 21,813 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL