In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1037 ngày 21/05/2024
01 02 14 32 33 41 04
Giá trị Jackpot 1
40,422,908,100
Giá trị Jackpot 2
3,715,148,800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40,422,908,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,715,148,800
Giải nhất 5 số 11 40,000,000
Giải nhì 4 số 640 500,000
Giải ba 3 số 14,585 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1036 ngày 18/05/2024
12 18 20 25 27 52 44
Giá trị Jackpot 1
37,855,412,400
Giá trị Jackpot 2
3,429,871,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 37,855,412,400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,429,871,500
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 740 500,000
Giải ba 3 số 14,703 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1035 ngày 16/05/2024
20 25 27 39 45 55 44
Giá trị Jackpot 1
35,985,134,550
Giá trị Jackpot 2
3,222,062,850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 35,985,134,550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,222,062,850
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 538 500,000
Giải ba 3 số 12,439 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1034 ngày 14/05/2024
05 17 36 40 46 50 01
Giá trị Jackpot 1
33,986,568,900
Giá trị Jackpot 2
3,442,952,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33,986,568,900
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,442,952,100
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 554 500,000
Giải ba 3 số 12,448 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1033 ngày 11/05/2024
19 23 25 43 46 54 42
Giá trị Jackpot 1
31,730,182,500
Giá trị Jackpot 2
3,192,242,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31,730,182,500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,192,242,500
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 546 500,000
Giải ba 3 số 11,770 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL