In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1021 ngày 13/04/2024
29 36 37 38 40 42 46
Giá trị Jackpot 1
33,007,128,150
Giá trị Jackpot 2
3,334,125,350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33,007,128,150
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,334,125,350
Giải nhất 5 số 9 40,000,000
Giải nhì 4 số 787 500,000
Giải ba 3 số 16,665 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1020 ngày 11/04/2024
03 06 15 25 33 43 55
Giá trị Jackpot 1
314,186,714,850
Giá trị Jackpot 2
4,576,301,650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 2 157,093,357,425
Jackpot 2 5 số + 1* 2 2,288,150,825
Giải nhất 5 số 103 40,000,000
Giải nhì 4 số 4,108 500,000
Giải ba 3 số 72,534 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1019 ngày 09/04/2024
04 12 27 44 46 51 22
Giá trị Jackpot 1
300,000,000,000
Giá trị Jackpot 2
25,409,725,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 số + 1* 1 25,409,725,000
Giải nhất 5 số 41 40,000,000
Giải nhì 4 số 3,112 500,000
Giải ba 3 số 69,136 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1018 ngày 06/04/2024
09 13 20 30 39 54 23
Giá trị Jackpot 1
300,000,000,000
Giá trị Jackpot 2
67,784,892,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 số + 1* 1 67,784,892,000
Giải nhất 5 số 47 40,000,000
Giải nhì 4 số 3,272 500,000
Giải ba 3 số 73,555 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1017 ngày 04/04/2024
03 08 12 25 47 48 15
Giá trị Jackpot 1
337,543,447,350
Giá trị Jackpot 2
7,171,494,150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 337,543,447,350
Jackpot 2 5 số + 1* 0 7,171,494,150
Giải nhất 5 số 32 40,000,000
Giải nhì 4 số 3,348 500,000
Giải ba 3 số 67,843 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL