In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1031 ngày 07/05/2024
21 26 35 41 44 52 13
Giá trị Jackpot 1
61,542,131,250
Giá trị Jackpot 2
5,545,374,800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 61,542,131,250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5,545,374,800
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 912 500,000
Giải ba 3 số 19,585 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1030 ngày 04/05/2024
05 27 35 45 49 55 18
Giá trị Jackpot 1
58,191,976,650
Giá trị Jackpot 2
5,173,135,400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 58,191,976,650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5,173,135,400
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,120 500,000
Giải ba 3 số 17,823 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1029 ngày 02/05/2024
30 32 33 36 42 48 18
Giá trị Jackpot 1
55,439,469,300
Giá trị Jackpot 2
4,867,301,250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 55,439,469,300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,867,301,250
Giải nhất 5 số 10 40,000,000
Giải nhì 4 số 597 500,000
Giải ba 3 số 14,270 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1028 ngày 30/04/2024
13 16 26 46 49 54 08
Giá trị Jackpot 1
52,411,684,800
Giá trị Jackpot 2
4,530,880,750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 52,411,684,800
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,530,880,750
Giải nhất 5 số 17 40,000,000
Giải nhì 4 số 774 500,000
Giải ba 3 số 15,862 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1027 ngày 27/04/2024
07 12 38 43 48 55 08
Giá trị Jackpot 1
49,665,978,300
Giá trị Jackpot 2
4,225,802,250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 49,665,978,300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,225,802,250
Giải nhất 5 số 23 40,000,000
Giải nhì 4 số 896 500,000
Giải ba 3 số 18,181 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL