In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1042 ngày 01/06/2024
06 24 30 31 47 49 01
Giá trị Jackpot 1
51,723,546,150
Giá trị Jackpot 2
3,296,685,250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 51,723,546,150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,296,685,250
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 706 500,000
Giải ba 3 số 14,445 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1041 ngày 30/05/2024
04 07 08 12 23 31 45
Giá trị Jackpot 1
49,053,378,900
Giá trị Jackpot 2
4,674,090,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 49,053,378,900
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,674,090,000
Giải nhất 5 số 29 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,092 500,000
Giải ba 3 số 19,617 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1040 ngày 28/05/2024
01 25 29 37 40 54 50
Giá trị Jackpot 1
47,522,322,750
Giá trị Jackpot 2
4,503,972,650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 47,522,322,750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,503,972,650
Giải nhất 5 số 11 40,000,000
Giải nhì 4 số 628 500,000
Giải ba 3 số 15,067 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1039 ngày 25/05/2024
15 22 38 39 43 53 20
Giá trị Jackpot 1
44,500,277,100
Giá trị Jackpot 2
4,168,189,800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 44,500,277,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,168,189,800
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 547 500,000
Giải ba 3 số 12,607 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1038 ngày 23/05/2024
08 12 42 47 51 52 36
Giá trị Jackpot 1
42,733,638,750
Giá trị Jackpot 2
3,971,896,650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42,733,638,750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,971,896,650
Giải nhất 5 số 11 40,000,000
Giải nhì 4 số 627 500,000
Giải ba 3 số 14,273 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL