In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1208 ngày 07/06/2024
15 19 24 25 27 39
Giá trị Jackpot
32,584,730,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 32,584,730,500
Giải nhất 5 số 27 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,436 300,000
Giải ba 3 số 23,080 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1207 ngày 05/06/2024
11 25 28 33 34 45
Giá trị Jackpot
28,609,380,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 28,609,380,500
Giải nhất 5 số 16 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,172 300,000
Giải ba 3 số 20,654 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1206 ngày 02/06/2024
02 07 13 23 25 45
Giá trị Jackpot
24,397,894,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 24,397,894,000
Giải nhất 5 số 18 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,280 300,000
Giải ba 3 số 20,952 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1205 ngày 31/05/2024
04 08 15 23 31 40
Giá trị Jackpot
22,426,387,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 22,426,387,500
Giải nhất 5 số 30 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,282 300,000
Giải ba 3 số 18,951 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1204 ngày 29/05/2024
04 21 25 27 35 39
Giá trị Jackpot
20,570,219,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 20,570,219,000
Giải nhất 5 số 24 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,113 300,000
Giải ba 3 số 19,594 30,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL