In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #313 ngày 16/09/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
955
646
2 Tỷ 0
Giải nhất
720
422
088
216
30Tr 1
Giải nhì
089
102
884
868
885
812
10Tr 2
Giải ba
086
597
407
480
733
662
500
442
4Tr 10
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 1
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 72
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 396
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 3,798
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #312 ngày 14/09/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
853
466
2 Tỷ 0
Giải nhất
712
599
854
688
30Tr 0
Giải nhì
942
505
741
816
805
466
10Tr 2
Giải ba
439
434
573
711
965
674
242
260
4Tr 2
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 30
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 415
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 3,630
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #311 ngày 12/09/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
716
304
2 Tỷ 0
Giải nhất
149
190
573
047
30Tr 3
Giải nhì
722
977
303
655
194
791
10Tr 2
Giải ba
722
634
272
429
291
144
416
979
4Tr 14
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 75
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 458
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5,163
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #310 ngày 09/09/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
547
535
2 Tỷ 0
Giải nhất
908
107
620
579
30Tr 0
Giải nhì
202
424
537
571
809
611
10Tr 7
Giải ba
813
990
019
078
708
986
159
734
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 45
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 406
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 3,881
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #309 ngày 07/09/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
091
435
2 Tỷ 0
Giải nhất
316
276
362
761
30Tr 0
Giải nhì
454
417
337
904
215
500
10Tr 1
Giải ba
300
110
349
279
363
246
792
944
4Tr 5
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 26
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 486
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 3,905

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03