In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1014 ngày 28/03/2024
01 07 18 26 38 49 21
Giá trị Jackpot 1
300,000,000,000
Giá trị Jackpot 2
15,830,247,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 số + 1* 2 7,915,123,550
Giải nhất 5 số 71 40,000,000
Giải nhì 4 số 3,289 500,000
Giải ba 3 số 61,928 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1013 ngày 26/03/2024
01 08 13 16 38 44 47
Giá trị Jackpot 1
297,045,137,100
Giá trị Jackpot 2
4,773,402,950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 297,045,137,100
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,773,402,950
Giải nhất 5 số 42 40,000,000
Giải nhì 4 số 2,734 500,000
Giải ba 3 số 63,321 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1012 ngày 23/03/2024
03 10 13 30 40 52 04
Giá trị Jackpot 1
281,084,510,550
Giá trị Jackpot 2
4,202,342,900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 281,084,510,550
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,202,342,900
Giải nhất 5 số 104 40,000,000
Giải nhì 4 số 2,880 500,000
Giải ba 3 số 55,887 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1011 ngày 21/03/2024
12 13 41 48 49 53 43
Giá trị Jackpot 1
270,263,424,450
Giá trị Jackpot 2
4,398,445,450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 270,263,424,450
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,398,445,450
Giải nhất 5 số 36 40,000,000
Giải nhì 4 số 2,194 500,000
Giải ba 3 số 46,911 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1010 ngày 19/03/2024
06 25 39 45 46 55 26
Giá trị Jackpot 1
257,677,415,400
Giá trị Jackpot 2
4,532,598,900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 257,677,415,400
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,532,598,900
Giải nhất 5 số 37 40,000,000
Giải nhì 4 số 2,240 500,000
Giải ba 3 số 49,299 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL