In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1197 ngày 12/05/2024
03 05 06 09 32 45
Giá trị Jackpot
56,872,464,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 56,872,464,500
Giải nhất 5 số 32 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,925 300,000
Giải ba 3 số 34,750 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1196 ngày 10/05/2024
12 13 31 38 42 43
Giá trị Jackpot
53,511,343,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 53,511,343,500
Giải nhất 5 số 34 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,662 300,000
Giải ba 3 số 30,583 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1195 ngày 08/05/2024
02 10 13 22 30 34
Giá trị Jackpot
50,378,948,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 50,378,948,500
Giải nhất 5 số 40 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,854 300,000
Giải ba 3 số 28,756 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1194 ngày 05/05/2024
10 12 14 16 21 39
Giá trị Jackpot
47,438,133,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 47,438,133,000
Giải nhất 5 số 31 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,624 300,000
Giải ba 3 số 27,795 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1193 ngày 03/05/2024
01 13 14 21 27 43
Giá trị Jackpot
44,647,657,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 44,647,657,500
Giải nhất 5 số 24 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,461 300,000
Giải ba 3 số 24,441 30,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL