In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #397 ngày 02/04/2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
011
101
2 Tỷ 1
Giải nhất
611
316
333
989
30Tr 3
Giải nhì
729
802
652
798
618
332
10Tr 2
Giải ba
133
522
852
327
083
526
842
668
4Tr 11
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 3
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 70
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 633
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5,923
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #396 ngày 30/03/2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
066
116
2 Tỷ 0
Giải nhất
591
624
129
348
30Tr 2
Giải nhì
594
223
245
265
097
917
10Tr 1
Giải ba
422
713
120
776
685
363
456
282
4Tr 11
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 1
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 45
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 587
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5,009
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #395 ngày 28/03/2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
049
643
2 Tỷ 0
Giải nhất
417
140
976
247
30Tr 1
Giải nhì
529
178
671
239
086
527
10Tr 1
Giải ba
581
668
752
687
888
766
016
056
4Tr 7
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 35
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 427
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5,018
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #394 ngày 26/03/2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
574
114
2 Tỷ 1
Giải nhất
848
576
211
911
30Tr 1
Giải nhì
809
736
246
867
501
881
10Tr 2
Giải ba
823
279
195
226
525
086
116
488
4Tr 13
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 85
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 659
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5,860
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #393 ngày 23/03/2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
473
482
2 Tỷ 0
Giải nhất
730
126
212
473
30Tr 1
Giải nhì
888
213
093
152
182
729
10Tr 2
Giải ba
978
219
332
445
489
802
856
844
4Tr 11
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 61
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 563
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5,367

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL