In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #770 ngày 22/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 24
493
691
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 42
066
566
928
691
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 78
096
541
183
645
195
093
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 227
411
564
679
472
579
625
802
469
Giải ba
5Tr: 4
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 44
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 315
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,636
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #769 ngày 20/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 17
820
749
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 72
174
017
235
707
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 147
785
789
510
930
123
123
Giải nhì
10Tr: 24
Giải ba
100K: 110
769
743
308
593
675
056
927
346
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 70
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 498
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 5,508
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #768 ngày 17/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 14
750
193
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 44
202
250
007
800
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 113
499
570
233
548
604
739
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 67
047
966
682
748
494
549
052
659
Giải ba
5Tr: 6
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 40
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 306
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,450
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #767 ngày 15/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 20
388
887
Đặc biệt
1Tỷ: 2
Giải nhất
350K: 32
883
167
854
931
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 62
510
133
637
876
075
756
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 82
193
683
756
800
682
877
807
163
Giải ba
5Tr: 1
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 30
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 445
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,064
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #766 ngày 13/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 28
134
952
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 96
752
760
202
164
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 90
722
236
943
895
656
260
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 87
430
510
669
746
607
384
998
972
Giải ba
5Tr: 4
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 44
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 767
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 5,369

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL