In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #793 ngày 10/07/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 12
630
172
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 56
985
124
646
271
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 48
016
038
466
438
781
237
Giải nhì
10Tr: 4
Giải ba
100K: 55
381
030
343
805
963
601
193
516
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 30
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 385
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,194
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #792 ngày 08/07/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 86
534
467
Đặc biệt
1Tỷ: 1
Giải nhất
350K: 63
823
933
435
908
Giải nhất
40Tr: 2
Giải nhì
210K: 164
365
341
639
313
877
154
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 119
393
970
831
147
384
284
017
784
Giải ba
5Tr: 8
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 82
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 692
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 5,143
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #791 ngày 05/07/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 24
769
867
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 39
769
564
514
056
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 95
509
811
579
438
389
628
Giải nhì
10Tr: 4
Giải ba
100K: 160
579
691
374
022
137
275
147
341
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 24
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 349
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,804
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #790 ngày 03/07/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 12
571
631
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 36
448
203
410
087
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 107
305
684
073
527
910
242
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 100
353
211
914
769
580
707
114
020
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 62
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 315
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,376
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #789 ngày 01/07/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 63
789
895
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 61
015
106
141
652
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 83
835
875
379
060
008
619
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 87
356
450
005
661
814
215
052
904
Giải ba
5Tr: 6
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 50
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 635
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 5,394

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL