In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #701 ngày 06/12/2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 22
128
529
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 50
019
166
847
155
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 180
244
522
379
376
486
786
Giải nhì
10Tr: 4
Giải ba
100K: 71
939
422
447
836
935
750
195
147
Giải ba
5Tr: 6
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 57
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 395
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,729
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #700 ngày 04/12/2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 61
374
486
Đặc biệt
1Tỷ: 1
Giải nhất
350K: 49
313
746
935
519
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 53
534
797
935
039
771
356
Giải nhì
10Tr: 5
Giải ba
100K: 81
908
091
615
982
891
978
991
380
Giải ba
5Tr: 8
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 39
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 578
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 4,326
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #699 ngày 01/12/2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 10
401
934
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 33
010
494
048
431
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 92
819
832
039
130
980
516
Giải nhì
10Tr: 0
Giải ba
100K: 82
960
081
502
118
541
919
901
343
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 22
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 305
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,244
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #698 ngày 29/11/2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 43
060
547
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 41
107
769
393
440
Giải nhất
40Tr: 2
Giải nhì
210K: 55
721
268
294
998
441
589
Giải nhì
10Tr: 0
Giải ba
100K: 60
407
816
383
517
520
137
667
071
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 33
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 396
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,513
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #697 ngày 27/11/2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 18
785
326
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 60
731
900
114
569
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 78
927
778
163
849
794
885
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 103
420
419
191
028
846
219
305
881
Giải ba
5Tr: 4
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 30
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 553
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 4,646

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL