In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Thần Tài

Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ hai ngày 29/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 28/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 27/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ sáu ngày 26/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ năm ngày 25/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ tư ngày 24/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ ba ngày 23/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 21/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 20/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ sáu ngày 19/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ năm ngày 18/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ tư ngày 17/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ ba ngày 16/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ hai ngày 15/05/2023
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/05/2023

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL