In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1019 ngày 22/03/2023
05 08 10 15 17 41
Giá trị Jackpot
28,336,399,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 28,336,399,500
Giải nhất 5 số 27 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,226 300,000
Giải ba 3 số 20,102 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1018 ngày 19/03/2023
02 07 10 21 28 35
Giá trị Jackpot
24,811,119,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 24,811,119,000
Giải nhất 5 số 26 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,382 300,000
Giải ba 3 số 19,960 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1017 ngày 17/03/2023
05 07 12 22 26 33
Giá trị Jackpot
22,922,875,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 22,922,875,000
Giải nhất 5 số 25 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,311 300,000
Giải ba 3 số 20,099 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1016 ngày 15/03/2023
11 19 23 28 34 35
Giá trị Jackpot
21,319,497,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21,319,497,500
Giải nhất 5 số 30 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,141 300,000
Giải ba 3 số 19,544 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1015 ngày 12/03/2023
10 28 29 31 33 37
Giá trị Jackpot
19,674,351,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 19,674,351,500
Giải nhất 5 số 39 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,103 300,000
Giải ba 3 số 16,711 30,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL