XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
POWER 6/55
T.Bảy - 17/10/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 14 25 37 49 54 | 53
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 41,9 Tỷ
5 số + 1* 0 ≈ 3,5 Tỷ
5 số 9 40 Triệu
4 số 591 500.000đ
3 số 10848 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
41.911.723.200đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3.518.180.500đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.minhchinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
POWER 6/55
T.Bảy - 17/10/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 14 25 37 49 54 | 53
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 41,9 Tỷ
5 số + 1* 0 ≈ 3,5 Tỷ
5 số 9 40 Triệu
4 số 591 500.000đ
3 số 10848 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
41.911.723.200đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3.518.180.500đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.minhchinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
POWER 6/55
T.Bảy - 17/10/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 14 25 37 49 54 | 53
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 41,9 Tỷ
5 số + 1* 0 ≈ 3,5 Tỷ
5 số 9 40 Triệu
4 số 591 500.000đ
3 số 10848 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
41.911.723.200đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3.518.180.500đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.minhchinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
POWER 6/55
T.Bảy - 17/10/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 14 25 37 49 54 | 53
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 41,9 Tỷ
5 số + 1* 0 ≈ 3,5 Tỷ
5 số 9 40 Triệu
4 số 591 500.000đ
3 số 10848 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
41.911.723.200đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3.518.180.500đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.minhchinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
POWER 6/55
T.Bảy - 17/10/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 14 25 37 49 54 | 53
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 41,9 Tỷ
5 số + 1* 0 ≈ 3,5 Tỷ
5 số 9 40 Triệu
4 số 591 500.000đ
3 số 10848 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
41.911.723.200đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3.518.180.500đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.minhchinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
POWER 6/55
T.Bảy - 17/10/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 14 25 37 49 54 | 53
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 41,9 Tỷ
5 số + 1* 0 ≈ 3,5 Tỷ
5 số 9 40 Triệu
4 số 591 500.000đ
3 số 10848 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
41.911.723.200đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3.518.180.500đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.minhchinh.com
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò