XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy
13/10/18
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 5732 15Tr 22
Nhì 21262478 6.5Tr 14
Ba 571077981153 3Tr 14
KK1 x732 1Tr 98
KK2 xx32 100N 524
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 71
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 30 61
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 98 45
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy
13/10/18
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 5732 15Tr 22
Nhì 21262478 6.5Tr 14
Ba 571077981153 3Tr 14
KK1 x732 1Tr 98
KK2 xx32 100N 524
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 71
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 30 61
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 98 45
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy
13/10/18
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 5732 15Tr 22
Nhì 21262478 6.5Tr 14
Ba 571077981153 3Tr 14
KK1 x732 1Tr 98
KK2 xx32 100N 524
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 71
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 30 61
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 98 45
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy
13/10/18
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 5732 15Tr 22
Nhì 21262478 6.5Tr 14
Ba 571077981153 3Tr 14
KK1 x732 1Tr 98
KK2 xx32 100N 524
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 71
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 30 61
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 98 45
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò