XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy
12/08/17
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 1276
15Tr 3
Nhì 4275
8796
6.5Tr 6
Ba 6345
6864
1755
3Tr 15
KK1  276
1Tr 88
KK2   76
100N 543
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và được tường thuật trực tiếp tại website:
www.minhchinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy
12/08/17
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 1276
15Tr 3
Nhì 4275
8796
6.5Tr 6
Ba 6345
6864
1755
3Tr 15
KK1  276
1Tr 88
KK2   76
100N 543
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và được tường thuật trực tiếp tại website:
www.minhchinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy
12/08/17
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 1276
15Tr 3
Nhì 4275
8796
6.5Tr 6
Ba 6345
6864
1755
3Tr 15
KK1  276
1Tr 88
KK2   76
100N 543
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và được tường thuật trực tiếp tại website:
www.minhchinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy
12/08/17
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 1276
15Tr 3
Nhì 4275
8796
6.5Tr 6
Ba 6345
6864
1755
3Tr 15
KK1  276
1Tr 88
KK2   76
100N 543
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và được tường thuật trực tiếp tại website:
www.minhchinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò