XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 10/09/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
6354 17
Nhì
6,5 Triệu
45777019 2
Ba
3 Triệu
307504079494 68
KK1
1 Triệu
x354 23
KK2
100 Ngàn
xx54 340
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 57
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 6 30
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 3 4 22
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 10/09/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
6354 17
Nhì
6,5 Triệu
45777019 2
Ba
3 Triệu
307504079494 68
KK1
1 Triệu
x354 23
KK2
100 Ngàn
xx54 340
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 57
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 6 30
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 3 4 22
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 10/09/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
6354 17
Nhì
6,5 Triệu
45777019 2
Ba
3 Triệu
307504079494 68
KK1
1 Triệu
x354 23
KK2
100 Ngàn
xx54 340
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 57
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 6 30
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 3 4 22
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 10/09/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
6354 17
Nhì
6,5 Triệu
45777019 2
Ba
3 Triệu
307504079494 68
KK1
1 Triệu
x354 23
KK2
100 Ngàn
xx54 340
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 57
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 6 30
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 3 4 22
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 10/09/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
6354 17
Nhì
6,5 Triệu
45777019 2
Ba
3 Triệu
307504079494 68
KK1
1 Triệu
x354 23
KK2
100 Ngàn
xx54 340
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 57
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 6 30
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 3 4 22
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 10/09/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
6354 17
Nhì
6,5 Triệu
45777019 2
Ba
3 Triệu
307504079494 68
KK1
1 Triệu
x354 23
KK2
100 Ngàn
xx54 340
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 57
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 6 30
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 3 4 22
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò