In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1094 ngày 13/09/2023
02 04 07 09 12 13
Giá trị Jackpot
27,497,610,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 27,497,610,500
Giải nhất 5 số 36 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,325 300,000
Giải ba 3 số 18,682 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1093 ngày 10/09/2023
04 05 10 18 27 40
Giá trị Jackpot
26,272,334,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 26,272,334,000
Giải nhất 5 số 15 10,000,000
Giải nhì 4 số 978 300,000
Giải ba 3 số 16,787 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1092 ngày 08/09/2023
06 08 14 29 39 42
Giá trị Jackpot
24,718,436,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 24,718,436,500
Giải nhất 5 số 24 10,000,000
Giải nhì 4 số 982 300,000
Giải ba 3 số 15,925 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1091 ngày 06/09/2023
03 04 12 18 19 29
Giá trị Jackpot
23,348,795,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 23,348,795,000
Giải nhất 5 số 24 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,034 300,000
Giải ba 3 số 16,790 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1090 ngày 03/09/2023
01 33 38 39 44 45
Giá trị Jackpot
22,006,990,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 22,006,990,500
Giải nhất 5 số 18 10,000,000
Giải nhì 4 số 926 300,000
Giải ba 3 số 14,065 30,000

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL