KẾT QUẢ XỔ SỐ
POWER 6/55
T.Năm
02/02/23
Kết quả xổ số Power 6/55
03 10 23 29 34 53 | 11
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 79,6 Tỷ
Jackpot 2 5 số + 1* 0 ≈ 4 Tỷ
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 899 500.000đ
Giải ba 3 số 19788 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
79.652.814.150đ
JACKPOT 2 kỳ sau
4.089.873.700đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.minhchinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
POWER 6/55
T.Năm
02/02/23
Kết quả xổ số Power 6/55
03 10 23 29 34 53 | 11
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 79,6 Tỷ
Jackpot 2 5 số + 1* 0 ≈ 4 Tỷ
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 899 500.000đ
Giải ba 3 số 19788 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
79.652.814.150đ
JACKPOT 2 kỳ sau
4.089.873.700đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.minhchinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
POWER 6/55
T.Năm
02/02/23
Kết quả xổ số Power 6/55
03 10 23 29 34 53 | 11
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 79,6 Tỷ
Jackpot 2 5 số + 1* 0 ≈ 4 Tỷ
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 899 500.000đ
Giải ba 3 số 19788 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
79.652.814.150đ
JACKPOT 2 kỳ sau
4.089.873.700đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.minhchinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
POWER 6/55
T.Năm
02/02/23
Kết quả xổ số Power 6/55
03 10 23 29 34 53 | 11
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 79,6 Tỷ
Jackpot 2 5 số + 1* 0 ≈ 4 Tỷ
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 899 500.000đ
Giải ba 3 số 19788 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
79.652.814.150đ
JACKPOT 2 kỳ sau
4.089.873.700đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.minhchinh.com
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò