KẾT QUẢ XỔ SỐ
MEGA 6/45
T.Sáu - 03/02/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
04 11 16
30 33 43
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 28,9 Tỷ
5 số 29 10 Triệu
4 số 1133 300.000đ
3 số 19206 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
28.986.447.000đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhchinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MEGA 6/45
T.Sáu - 03/02/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
04 11 16
30 33 43
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 28,9 Tỷ
5 số 29 10 Triệu
4 số 1133 300.000đ
3 số 19206 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
28.986.447.000đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhchinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MEGA 6/45
T.Sáu - 03/02/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
04 11 16
30 33 43
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 28,9 Tỷ
5 số 29 10 Triệu
4 số 1133 300.000đ
3 số 19206 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
28.986.447.000đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhchinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MEGA 6/45
T.Sáu - 03/02/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
04 11 16
30 33 43
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 28,9 Tỷ
5 số 29 10 Triệu
4 số 1133 300.000đ
3 số 19206 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
28.986.447.000đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhchinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MEGA 6/45
T.Sáu - 03/02/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
04 11 16
30 33 43
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 28,9 Tỷ
5 số 29 10 Triệu
4 số 1133 300.000đ
3 số 19206 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
28.986.447.000đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhchinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MEGA 6/45
T.Sáu - 03/02/2023
Kết quả xổ số Mega 6/45
04 11 16
30 33 43
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 28,9 Tỷ
5 số 29 10 Triệu
4 số 1133 300.000đ
3 số 19206 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
28.986.447.000đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhchinh.com
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò