XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
14/01/20
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 6116 15Tr 39
Nhì 52270376 6.5Tr 24
Ba 118898034930 3Tr 17
KK1 x116 1Tr 24
KK2 xx16 100N 300
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 17
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 21 22
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 6 92
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
14/01/20
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 6116 15Tr 39
Nhì 52270376 6.5Tr 24
Ba 118898034930 3Tr 17
KK1 x116 1Tr 24
KK2 xx16 100N 300
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 17
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 21 22
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 6 92
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
14/01/20
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 6116 15Tr 39
Nhì 52270376 6.5Tr 24
Ba 118898034930 3Tr 17
KK1 x116 1Tr 24
KK2 xx16 100N 300
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 17
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 21 22
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 6 92
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
14/01/20
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 6116 15Tr 39
Nhì 52270376 6.5Tr 24
Ba 118898034930 3Tr 17
KK1 x116 1Tr 24
KK2 xx16 100N 300
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 17
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 21 22
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 6 92
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò