XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy - 13/01/2018
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
4422
6
Nhì
6,5 Triệu
3688
0220
13
Ba
3 Triệu
3785
4056
7986
16
KK1
1 Triệu
 422
57
KK2
100 Ngàn
  22
750
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 tại website:
www.minhchinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy - 13/01/2018
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
4422
6
Nhì
6,5 Triệu
3688
0220
13
Ba
3 Triệu
3785
4056
7986
16
KK1
1 Triệu
 422
57
KK2
100 Ngàn
  22
750
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 tại website:
www.minhchinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy - 13/01/2018
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
4422
6
Nhì
6,5 Triệu
3688
0220
13
Ba
3 Triệu
3785
4056
7986
16
KK1
1 Triệu
 422
57
KK2
100 Ngàn
  22
750
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 tại website:
www.minhchinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy - 13/01/2018
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
4422
6
Nhì
6,5 Triệu
3688
0220
13
Ba
3 Triệu
3785
4056
7986
16
KK1
1 Triệu
 422
57
KK2
100 Ngàn
  22
750
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 tại website:
www.minhchinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy - 13/01/2018
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
4422
6
Nhì
6,5 Triệu
3688
0220
13
Ba
3 Triệu
3785
4056
7986
16
KK1
1 Triệu
 422
57
KK2
100 Ngàn
  22
750
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 tại website:
www.minhchinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Bảy - 13/01/2018
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
4422
6
Nhì
6,5 Triệu
3688
0220
13
Ba
3 Triệu
3785
4056
7986
16
KK1
1 Triệu
 422
57
KK2
100 Ngàn
  22
750
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 tại website:
www.minhchinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò